Et «one-shot wonder» er en som blir full etter bare ett shot – en ekstrem lettvekter. Innenfor forretningssjargong brukes dette uttrykket om en bedrift som skinner kraftig en kort stund for deretter å dø ut.

Nettbutikker som bruker strategisk SEO for å skape vekst i virksomheten, ønsker definitivt ikke å bli assosiert med dette begrepet. Effekten av SEO bygger seg opp gradvis, slik at bedriften i økende grad tiltrekker seg nye potensielle kunder og oppnår salg. Derfor bør du sørge for at alt du gjør er bærekraftig og langsiktig.

Tvilsomme SEO-tilbydere forsøker å lure til seg nye kunder med løfter om at de «raskt og enkelt» kan oppnå topprangeringer på Google. Slike byråer oppmuntrer kundene til å bruke metoder som umiddelbart gir en rask økning i trafikken men har langvarig, alvorlig negativ effekt om du stryker på Googles dopingtest. De samme miljøene tilbyr gjerne også gratis eller rimelig SEO-analyse, som er problematisk for deg på flere måter.

Det viktigste momentet som skiller vellykkede nettbutikker fra konkurrentene, er at de forankrer viktigheten av SEO i toppledelsen og setter av budsjettmidler til oppfølging etter at det innledende arbeidet er fullført.

Det er vanskelig å legge av seg uvaner

Hvis oppdragsgiverne ikke setter av midler til regelmessig rådgivning, eller hvis de ikke har en plan og et støttesystem for oppfølging etter at prosjektet er ferdig, kommer de så å si garantert til å gå tilbake til de gamle rutinene sine.

Betydningen av å jobbe regelmessig med SEO kan knapt overdrives. I en annen artikkel beskriver jeg prinsippene bak god SEO for nettbutikker:

  • Ta utgangspunkt i søke- og analysedata når du utarbeider strategier.
  • Sørg for at strukturen og informasjonsarkitekturen på nettstedet er kundefokusert.
  • Lag innhold basert på søkedata.
  • Løs alvorlige problemer på et tidlig stadium.
  • Følg gode fremgangsmåter for SEO for nettbutikker.

En ting jeg ikke nevnte i denne artikkelen, er at dette er en kontinuerlig prosess, og at effekten av SEO kan opphøre hvis du stopper innsatsen.

Hvordan databaserte SEO-strategier utvikler seg

Sett at du har implementert alle disse prinsippene i SEO-programmet for nettbutikken din, og at trafikken på nettstedet øker. Hvis du slutter å jobbe med SEO, kan du gå glipp av nytt vekstpotensial eller muligheten til å rette opp noe som ikke fungerer.

Når du fortsetter å gjennomgå søke- og analysedataene og bruke disse som grunnlag for den langsiktige SEO-strategien, oppnår du en rekke fordeler:

  • Du finner raskt ut om søkeordene du har valgt, appellerer til målgruppen og bidrar til at de besøker nettbutikken til bedriften din.
  • Du identifiserer søkeordene som i størst grad tiltrekker kjøpere. Samtidig oppdager du kanskje nye søkeord du kan optimalisere nettstedet for.
  • Du får oversikt over i hvilken grad innholdet på nettstedet samsvarer med kundenes søk, oppfyller behovene og løser problemene deres.
  • Du finner ut om innholdet og arkitekturen på nettstedet bidrar til at besøkende kjøper produkter i bedriftens butikker.
  • Du kan avdekke problemer på et tidlig tidspunkt og sette i verk tiltak før bedriften mister salg eller merkevaren blir skadet.

Basert på en analyse av viktige måleparametere for bedriftens resultater kan du deretter gjøre justeringer og legge til elementer i SEO-strategien for å styrke rangeringene, trafikken og salget ytterligere.

Med overvåking kan du legge bedre strategier

Etter hvert som disse endringene gir effekt, kommer flere besøkende til bedriftens nettbutikk. Dermed får du også muligheten til å studere målgruppens atferd og finne ut mer om disse brukerne.

Hvis du for eksempel ser at mange søker etter «toppmatet vaskemaskin», betyr dette sannsynligvis at disse brukerne har begrenset plass hjemme.

Derfor kan du kommunisere hvordan en toppmatet vaskemaskin er plassbesparende og vasker like effektivt, på bedriftens produktsider eller i informasjonen til brukerne. Du klarer å besvare spørsmål brukerne har om produktet, med utgangspunkt i deres spesifikke behov – fordi du har tatt deg tid til å analysere brukerintensjonen basert på søkeordene de har brukt.

Når folk vurderer om de skal kjøpe noe, har de ofte mange spørsmål. Hvis du klarer å identifisere disse problemområdene, undersøke brukernes atferd og finne ut hvilke spesifikke spørsmål de vil ha svar på, kan du øke sjansene for å oppnå salg.

SEO bidrar til å integrere team

Hvis du har en lederfunksjon i en nettbutikk, eller hvis du leder en bedrift som også har lokale butikker, håndteres virksomheten både av interne og eksterne team som representerer ulike disipliner. For å oppnå best mulig resultater må alle disse aktivitetene integreres.

Dette forutsetter mye interaksjon og kommunikasjon mellom teamene. I de fleste organisasjoner er slikt samspill helt fraværende. Dette er årsaken til at det er så vanskelig å videreføre resultatene man oppnår innledningsvis. En av fordelene ved å overlate håndteringen av oppfølgingsaktivitetene til en SEO-konsulent er at du bidrar til at teamene faktisk samarbeider.

Rom ble ikke bygd på én dag! Det tar også tid å implementere en SEO-strategi som sikrer en vellykket snuoperasjon for bedriftens nettbutikk.

Du oppnår best resultater når bedriftens SEO-metoder er enhetlige, strategiske og langsiktige. Derfor bør du budsjettere for en SEO-avtale over et visst tidsrom, slik at du får dekket den første investeringen – og deretter mangedobler fortjenesten.

Trenger du hjelp er det bare å ta kontakt med meg, så skal jeg hjelpe deg.