Hvis du ikke følger med på hvordan Google stadig utvikler seg, mister du inntekter, går glipp av muligheter og utsetter bedriften for risiko.

Dagens Google er på ingen måte den samme søkemotoren som ble lansert som utfordrer i 1998. Google har hele tiden fornyet seg for å beholde lederposisjonen innenfor det svært konkurransepregede søkemarkedet. Ettersom resultatene til bedrifter er så sterkt knyttet til denne søkemotorgiganten, utsettes virksomheten for stor risiko hvis den ikke tilpasses og vokser i takt med denne utviklingen.

Hva går galt?

Når en bedrift beslutter å lansere et nytt nettsted, velger de ofte bare en lanseringsdato og setter i gang. Dette kan sammenlignes med et papirfly: Når du først har kastet det, har du ikke lenger kontroll. Hvilken kurs det tar, hvor langt det flyr, og hvor det lander, er fullstendig uvisst.

Bedrifter som lanserer nettstedet sitt på en slik måte, møter UX-designere og webutviklere, lager en oppgaveliste og krysser av for hvert enkelt av punktene etter hvert som de gjennomføres. Når alle punktene er fullført, lanseres nettstedet.

Etter noen måneder kontakter bedriften en SEO-konsulent. De forventer at vedkommende bruker sine magiske evner og sørger for at nettstedet fyker opp til topplasseringen i søkeresultatene på Google.

Dette kommer dessverre ikke til å skje. Selv om punktene i bedriftens oppgaveliste i utgangspunktet var gode, vurderte de sannsynligvis ikke disse enkeltoppgavene som elementer i en større, kontinuerlig SEO-strategi.

Scenarioet jeg beskriver ovenfor, er utbredt. Mange bedrifter unnlater å ta hensyn til SEO tidlig i planleggingsfasen for utvikling av nettsteder. De har en feilaktig oppfatning av SEO som et atskilt element som kan legges til etter at nettstedet er ferdig.

I realiteten må SEO integreres i selve fundamentet til nettstedet ditt. Alt fra nettstedets arkitektur og hvordan det er kodet, til hvilken plattform du velger for innholdsstyring, påvirker søkemotoroptimaliseringen.

Optimaliseringen er heller ikke fullført når nettstedet lanseres. SEO er et kontinuerlig arbeid for å holde tritt med konkurrentene. Dette forutsetter oppdaterte kunnskaper om metoder og Googles stadig skiftende retningslinjer og beste praksis for nettsteder.

Hvordan påvirker dette bedrifter?

Hvis du skynder deg med å lansere et nettsted uten å tenke gjennom disse spørsmålene, dukker det opp en rekke problemer relatert til organiske søk og SEO.

Disse problemene tvinger deg til å gå i dvale eller redusere farten i arbeidet. Ofte kreves det fire til seks måneder med omgjøring og restrukturering for å løse et problem som egentlig ikke hadde behøvd å oppstå.

En slik situasjon kan sammenlignes med at bedriftens beste selger – nettstedet – er blitt hardt skadet. Alt markedsføringsarbeidet i bedriften blir forsinket, og bedriften får ikke utnyttet potensialet sitt. Det tar lenger tid og koster mer å nå bedriftens mål.

Ifølge undersøkelser stammer rundt halvparten av all trafikken på nettet fra organiske søk. Det er uansvarlig og farlig å utsette den største kilden til relevant trafikk for slik risiko. Ingen bedrifter bør ta slike sjanser i dag.

Behovet for å tilpasse og utvikle seg

Google tilpasser seg hele tiden endringer på nettet. Ikke alle bedrifter gjør det samme.

For å kunne gå forbi konkurrentene og oppnå – og beholde – den øverste rangeringen i søkeresultatene må bedriftene være villig til å utvikle og tilpasse seg. SEO har aldri vært statisk og kommer heller aldri til å bli det.

Det er skjedd mye med Google siden søkeresultatsiden besto av ti blå lenker. Derfor består SEO i dag også av mye mer enn bare å legge til søkeord i innhold. Og takten i utviklingen og tilpasningen øker stadig.

Skillelinjene er brutt ned mellom SEO og andre disipliner – for eksempel nettdesign, innholdsmarkedsføring, sosiale medier og til og med fysisk markedsføring. Bedrifter drar nytte av synergieffekter mellom de ulike områdene.

Jeg går dit pucken er på vei, ikke der den har vært. – Wayne Gretzky

Altfor mange har blikket festet mot et sted Google en gang var – ikke dit de er på vei. Derfor mislykkes disse bedriftene med strategien for søk.

Hvorfor unnlater bedrifter å ta hensyn til SEO?

Det er mange grunner til at SEO ikke får oppmerksomheten yrkesdisiplinen fortjener. Dette er årsakene jeg har støtt på oftest opp gjennom årene:

1. Beslutningstakerne er ikke klar over hvor stor betydning organiske søk har for veksten og utviklingen i virksomheten. De hopper over eller tar for lett på analyse, fastsettelse av mål og strategisk planlegging og går i stedet rett på metoder og implementering.

I stedet for å se helheten og planlegge langsiktig fører de opp stadig nye punkter på oppgavelisten, slik at de løper stadig fortere i hamsterhjulene sine uten å komme noen vei.

2. Utviklere, designere, analytikere og folk som produserer innhold, forstår ikke fullt ut hvilken betydning en strategi for organiske søk har for vekst og utvikling av virksomheten. Og hvis de gjør det, vet de likevel ikke hvordan de implementerer det på riktig måte i kode eller design.

Jeg er forbløffet over den lave kvaliteten på CMS- og netthandelsløsninger enkelte av oppdragsgiverne mine er blitt tilbudt av utviklere og leverandører. Hvis du har ansvaret for å disse områdene i bedriften, må du ha grunnleggende kunnskaper om søkemotorer og organiske søk.

3. Når disipliner holdes strengt atskilt fra hverandre, hindrer dette interaksjon og samarbeid. Den stadige utviklingen av søkemotorer og SEO er kompleks og dynamisk. Det er vanskelig for administrerende direktører og ledere å holde tritt med utviklingen – kanskje fordi de er vant til å forholde seg til atskilte områder.

Dermed blir det vanskeligere å integrere organiske søk i mediestrategiene deres. I dagens sammenkoblede verden finner vi synergieffekter overalt. Folk som holder i mange tråder, kan imidlertid ikke vite hvordan markedsføringen best kan veves sammen, uten samtidig å vite hva som er viktig, eller hvorfor det er viktig.

Hvordan kan bedrifter skape endringer?

Forestill deg at nettstedet ditt er «bedriften», mens kanaler som organiske søk og henvisninger er «medarbeidere» – eller «selgere». Trafikken er «inntektene». Hvis organiske søk står for rundt halvparten av «inntektene» dine og dermed er den beste selgeren i «bedriften», hvorfor får denne «medarbeideren» dårligst betalt?

For å lykkes på nettet må bedriften din investere i SEO helt fra starten av og fortsette med regelmessige SEO-initiativer.

Hvis du skal oppnå gode resultater for organiske søk, må du ha oversikt over hva Google er i dag, og hvor de er på vei. Deretter må du sørge for at bedriften din beveger seg i samme retning.

Googles innsats for å utvikle og tilpasse seg bygger på et ønske om å tilby brukerne bedre tjenester. De oppnår gode resultater fordi folk stadig kommer tilbake for å søke. Hvis brukerne uteblir, taper Google penger – og til slutt forsvinner også Google. Derfor kommer det viktigste fokusområdet til søkemotorgiganten alltid til å være å tilby den beste brukeropplevelsen.

Hvis bedriften din også alltid forsøker å gi brukerne de beste, mest verdifulle og mest relevante løsningene på problemene de har, kommer dere også til å lykkes. Landskapet er i rask utvikling. Algoritmene endrer seg som sand i ørkenen. Kompleksiteten øker. SEO-arbeidet i bedriften din må holde tritt med utviklingen.

Slutt å optimalisere for trendene og standardene fra i fjor. I stedet bør du se på teknologien Google bruker i dag – og utforske hvilken teknologi de sannsynligvis kommer til å bruke i morgen. Tenk på følgende når du skal legge langsiktige planer:

  • Hvordan kommer fremtidige brukere til å be om hjelp eller gjøre undersøkelser?
  • Hvordan kommer søkevanene og søketeknologien til å utvikle seg?
  • Hvordan kommer Google til å tilpasse seg disse endringene slik at de fortsatt kan tilby den beste brukeropplevelsen?

Jeg anbefaler at bedrifter som jobber med markedsføring, salgsstrategi, merkevarebygging, PR- og kommunikasjon, og andre planer og aktiviteter, gjør som leger: Diagnostisere før behandling.

Viktige punkter:

  1. Unngå å forhaste deg med å implementere tiltak. Legg i stedet strategiske, langsiktige planer.
  2. Google utvikler og tilpasser seg. Det bør bedriften din også gjøre. Gå dit pucken er på vei.
  3. Unngå å holde de ulike disiplinene atskilt. Integrer organiske søk i de overordnede strategiene for medier og markedsføring.
  4. Hvis mesteparten av trafikken og inntektene fra nettet stammer fra organiske søk, hvorfor ikke sette av mer tid og ressurser til dette området?

Google er opptatt av brukerne sine. Derfor forsøker de å skaffe seg mer kunnskap om nettstedene, tjenestene og produktene du tilbyr, gjennom algoritmer og automatisering. Ved å gjøre arbeidet enklere for dem kommer bedriften din til å lykkes.

Jeg er nysgjerrig på hvordan du oppnår høye rangeringer i organiske søk ved å utvikle og tilpasse bedriften din ved hjelp av Google. Send meg gjerne en melding der du forteller om erfaringer og deler tips.