Mange betrakter søkemotoroptimalisering (SEO) som en rent teknisk disiplin.

Dette er ikke riktig tilnærming.

Problemer med organisk søk og SEO kan ofte tilskrives et ledelsesproblem.

Nedenfor beskriver jeg fire hovedutfordringer.

Første utfordring: arbeidet med SEO kommer skjevt ut i utgangspunktet

I tilnærmingen til SEO har mange bedrifter feil utgangspunkt, som for eksempel

 • teknologi
 • hva de ønsker eller trenger
 • oppfatninger i organisasjonen

SEO-konsulenten kommer først inn i en senere fase av prosessen, etter at

 • prosjektet er planlagt
 • beslutningene er tatt
 • avhengigheter og synergier er kartlagt
 • behovene i virksomheten er fastsatt
 • godkjenningskriteriene er definert

Noen ganger er avtalene også allerede inngått og underskrevet, med beregnede utgifter og ferdig utformede strategier.

Når ledere deretter blir fortalt at SEO ikke kun handler om det som skjer på bedriftens nettsted, blir mange overrasket og til og med frustrert. Nå må de nemlig betale for ekstra oppgaver som ikke finnes i avtalene.

Dermed oppstår det spenninger i ulike arbeidsflyter og avdelinger.

Hovedproblemet er avstanden mellom forventningene og det som er forespeilet. Kjøperen forventer en plattform for virksomheten, mens leverandøren har forpliktet seg til å tilby en digital plattform.

Ved å gå over til et CMS-system, en nettbutikk eller netthandelsplattform som er bedre, kan bedriften styrke måleparameterne som måles av ulike verktøy. For bedriften som helhet er dette alternativet imidlertid dårligere og mindre effektivt, og resultatene kommer til å gjenspeile dette.

Se for deg at du har betalt ti millioner kroner for en ny plattform og ti millioner kroner til for å utvikle en teknisk løsning. Med tiden viser det seg at den forespeilede digitale omveltningen til syvende og sist bare representerer en endring fra én løsning til en annen.

Jeg opplever dette problemet overalt. Det er som å se at en annen bil kommer til å krasje, men ikke kan gjøre noe for å forhindre det.

Du kan ikke løse problemet ved å øke budsjettet. Komplekse løsninger innebærer ofte bare høyere kostnader, mens resultatene for bedriften faktisk blir enda verre.

Med mindre implementeringen er godt planlagt, kommer forhastede digitale løsninger bare til å skape nye problemer når bedriften tar i bruk den nye plattformen. I det øyeblikket du trykker på knappen, blir bedriften påført skader der de merkes best.

Større bedrifter merker konsekvensene etter en måned eller to – eller kanskje allerede etter noen dager eller uker.

Bedriften forventer stor avkastning på investeringen. Innenfor storbedriftssegmentet jeg har spesialisert meg på, er det imidlertid mer sannsynlig at denne tilnærmingen kommer til å være fullstendig feilslått.

Med mindre bedriften har

 • definert spesifikke tekniske spørsmål som skal inngå i utviklingen
 • skissert rutinene for tester og godkjenning
 • definert milepæler i arbeidet
 • plassert ansvarlige medarbeidere i spesialiserte roller

kaster du bare bort penger!

Hvis jeg hadde vært med allerede i startfasen, ville vi først

 • diskutert hva dere trenger
 • funnet ut hvordan dette kommer til å påvirke bedriften
 • innhentet anslag fra bedriften som skal utvikle den nye funksjonen eller integrasjonen
 • først deretter satt i gang arbeidet

Dette sikrer at bedriften får det den trenger, uten å måtte kaste seg rundt for å rekke korte tidsfrister – noe som er mer kostbare og medfører unødvendig stress.

Innenfor storbedriftssegmentet finnes det for eksempel få eller ingen standard programtillegg. Slike løsninger må altså vanligvis utvikles fra grunnen av. Når bedriften får ekstrautgifter for helt grunnleggende ting, oppleves dette kanskje som at dere må finne opp hjulet på nytt. Husk bare at et konsern ofte må ut med flere millioner for å gjøre justeringene som kreves for å oppnå slike resultater med for eksempel WordPress.

Mange ledere ender opp med å betale dobbelt så mye som planlagt.

Ledere som er enda mer skjødesløse og ikke er forberedt på oppgaven, kan til og med betale tre ganger så mye som budsjettert – eller mer – for elementer de kunne ha ført opp som kriterier da de inngikk avtalen.

Rent juridisk er leverandørene deres på trygg grunn. De har tross alt levert det som ble avtalt.

Jeg har mye erfaring med å løse denne typen utfordringer i store ledende bedrifter.

Jo mer komplekst problem bedriften din står overfor, desto mer avhengig er dere av tjenestene mine, og desto større utbytte får dere av investeringen.

Andre utfordring: mirakelkurer

Bedrifter ser ofte problemer først når det er for sent å gjøre noe med dem.

Bedriftene har dårlig tid. Det lar seg ikke gjøre å løse alle problemene. Og det blir for kostbart å begynne forfra, eller skrive av alt de har investert i prosjektet.

I stedet for å gjøre endringene som ville ha hatt en positiv innvirkning på viktige mål og nøkkeltall, prøver de å snekre sammen en ad hoc-løsning som dekker enkelte områder.

Dette innebærer dessverre at arbeidsmengden dobles. Nå må folk jobbe med både plattformen som allerede er publisert, og den som ikke er ferdig ennå.

Resultatet er

 • lengre arbeidstid
 • overtid
 • helgejobbing
 • forsinket lansering
 • hektisk utviklingsarbeid for å legge til flere funksjoner
 • tilfeldig feilretting
 • mer ressursbruk enn det som var planlagt

Selv med denne innsatsen er det ikke sikkert at bedriften klarer å levere et produkt som oppfyller minstekravene, i tide. I tillegg kommer dette til å koste mye mer enn det bedriften har budsjettert.

Jeg ønsker å si det som det er.

Ledere skal ta «veloverveide beslutninger». I stedet lar de seg påvirke til å gjennomføre impulsive og uforsvarlige aktiviteter man burde kunne forvente at de ville ha unngått.

Hvis dette er snakk om et prosjekt i et stort konsern, har utviklingen sannsynligvis foregått i minst ett år i et låst område for testing og utvikling på bedriftens private servere. Mange medarbeidere har sikkert allerede sagt «Hva var det jeg sa?» opptil flere ganger.

Når disse medarbeiderne peker på åpenbare feil som kan unngås, men får beskjed om bare å komme med såkalt konstruktiv kritikk og «tenke positivt», mister de motivasjonen. Når folk ikke vil lytte til berettiget kritikk, er dette et tegn på dårlig ledelse.

De flinkeste medarbeiderne går raskt lei. Mange sier opp og går til konkurrentene. I de siste ti årene – eller kanskje enda lengre tid – har jeg opplevd dette i nesten alle bedrifter der jeg har jobbet som konsulent.

Hva er selve kjernen i problemet?

Google-analytikeren Avinash Kaushik kaller dette fenomenet for flodhesten i rommet – den personlige oppfatningen til personen med høyest lønn.

Beslutningstakerens feilaktige syn kan medføre at

 • stillinger forsvinner
 • bankkontoer tømmes
 • bedrifter går konkurs
 • deler av virksomheten skades alvorlig
 • hele virksomheten går tapt

Dette er ofte den mest alvorlige trusselen en bedrift står overfor.

Fremover kommer dette til å endre seg. I dag holdes ledere ansvarlig – og får også med rette skylden – for å skade virksomheten og påføre bedriften tap. Snart kommer slik mangel på kunnskap og dømmekraft også til å sette en stopper for lederkarrieren.

Du bør sørge for at du holder tritt med utviklingen. Jeg er faktisk mer bekymret for den nåværende avstanden mellom problemet og løsningen enn for selve problemet.

Tredje utfordring: SEO handler ikke bare om søkemotorer

Denne utfordringer er unik. Så snart du har løst den, forsvinner de to foregående utfordringene som dugg for solen.

Allerede for rundt ti år siden begynte Google å flytte fokuset bort fra selve nettstedet. Rangeringen av nettstedet ditt var ikke lenger bare basert på domenet, teknologien bak, innholdet og søkeordene på nettsidene.

I dag styres oppføringen på søkeresultatsidene av mye mer enn det som er «digitalt» og «på nettet».

Rangeringen fastsettes for eksempel på grunnlag av svært lokale faktorer som kundens opplevelse i en av bedriftens fysiske butikker.

Søkeopplevelsen kan også være personlig tilpasset etter hvor folk befinner seg.

En person som befinner seg i Oslo, får helt andre søkeresultater enn personer i Bergen og Trondheim. Søkeresultatene kan også bli snudd fullstendig på hodet hvis den som søker, beveger seg noen hundre meter – fra at nettstedet til bedriften din står oppført helt øverst, til at brukeren ikke finner deg i det hele tatt med det samme søket!

Mange ledere blir overrasket over å høre at kundene deres kanskje ikke finner bedriften på nettet i det hele tatt, hvis bedriften satser på en landsomfattende strategi uten lokal tilpasning. Med en slik tilnærming kommer bedriften til å

 • gå glipp av mange salg
 • være i utakt med kundene
 • stenge seg selv ute fra kjøpsprosessen til kundene

Den overordnede planen for virksomheten blir et urealistisk prosjekt som sannsynligvis kommer til å mislykkes.

Rene nettbutikker har ofte store inntekter fra viktige produktkategorier.

Hvis Google mener at lokale tilbud og tjenester i størst grad tilfredsstiller behovet til den som søker, har dette innvirkning på søkeresultatene. Dette innebærer at sidene for de aktuelle produktkategoriene presses ut av den synlige delen av søkeresultatsiden, noe som medfører store inntektstap.

Forestill deg hva som skjer med virksomheten hvis dette skjer med stadig flere produktkategorier på Google. Eller selv bare med enkelte underkategorier. Med tiden kommer dette garantert til å skje.

For at nettbutikken skal komme seg helskinnet gjennom disse endringene, må bedriften tilpasse seg etter de nye forholdene. Google er ikke bare en søkemotor, og SEO handler om mer enn søkemotorer.

SEO kan ikke lenger betraktes som en atskilt disiplin. Arbeidet omfatter ulike arbeidsflyter, avdelinger, team og teknologier. Du kan ikke lenger behandle SEO som en teknisk markedsføringsmetode som er begrenset til bedriftens nettsted.

SEO må omfatte medarbeidere i ulike roller i bedriften, men også leverandører og ulike faktorer i den fysiske verden.

Strategiene i mange store bedrifter er nasjonale, ikke lokalt tilpasset. I disse bedriftene tror man at problemer med lokal synlighet løses ved hjelp av verktøy som for eksempel Google Min bedrift.

Dette er imidlertid bare én av brikkene i et komplisert puslespill med tusenvis av andre brikker. Eksempler på slike faktorer, som både omfatter nettstedet og den fysiske verden, er

Alle disse faktorene er viktige, og enkelte er viktigere enn andre. Derfor er det ingen god idé å fordele budsjettene og tiden jevnt blant faktorene.

Måten jeg kan hjelpe bedriften din mest effektivt på, er å vise hvordan dere prioriterer riktig.

Dere trenger en ekspert med erfaring innenfor ulike overlappende disipliner for å få det grunnleggende på plass. En naiv og overforenklet tilnærming bidrar bare til at problemet blir verre.

Med riktig plan kan bedriften oppnå svært gode resultater bare med det nåværende budsjettet. Hvis dere derimot følger dårlige råd, kommer dere til å

 • oppleve at kostnadene skyter i været
 • bli hengende etter konkurrentene
 • miste markedsandeler og salg
 • måtte betale mer enn nødvendig
 • slite med å opprettholde dagens virksomhet
 • måtte nøye dere med lavere avkastning

Bedriften trenger ikke en teknisk løsning, men en tilnærming der det legges større vekt på det som er nødvendig i virksomheten:

Invester mer tid i planlegging.

Analyser kriterier og tekniske spesifikasjoner som dekker de grunnleggende behovene i bedriften.

Rett oppmerksomheten mot bedriftens initiativer.

Rull ut endringene raskt i alle delene av bedriftens nettsted.

Alt dette krever god planlegging. UX-designerne bør for eksempel lage noen få sidemaler, slik at alle sidene og nettadressene har et enhetlig uttrykk og enhetlig funksjonalitet.

Dermed kan bedriften implementere endringer og forbedringer gjennom

 • sider med produktinformasjon (PDP)
 • produktkategorier (PLP)
 • sider for lokale butikker
 • CMS-artikler

umiddelbart – bare ved å trykke på publiseringsknappen.

Dette er langt enklere enn å jobbe med én side om gangen.

Ved å følge disse rådene kan bedriften din skalere virksomheten raskt, øke lønnsomheten og oppnå forbedringer som vedvarer i årevis.

Hvis du gjør dette på riktig måte, kan du forvente en flerdobling av resultatene i løpet av kort tid.

Samtidig er det viktig å være realistisk.

Utdanningen til UX-designere omfatter ikke hvordan Google fungerer, eller hvordan de skal implementere endringer for å utnytte muligheter. Derfor skal du heller ikke forvente at de kan hjelpe deg med slike problemstillinger.

Dette må gjøres i tråd med en overordnet strategi som tar hensyn til en rekke andre faktorer. Bare en ekspert på SEO i enterprise-segmentet kan gjøre dette på riktig måte.

Som konsulent i SEO-prosjekter i bedrifter som omsetter for mange milliarder dollar, har jeg mange ganger opplevd at utviklere ikke engang er klar over hvordan informasjonen på én enkelt produktside gjenspeiler ulike

 • datakilder
 • tjenester
 • teknologier
 • systemer
 • eksterne ressurser
 • integrasjoner mellom komponenter

Under panseret finner du likevel alt dette – skjulte, men kraftige komponenter som kan danne motoren som driver lønnsomheten i en nettbutikk.

For alle slike bedrifter utgjør dette en betydelig økning i inntekter og lønnsomhet.

Slike avhengigheter finner du overalt.

Det er først når du skaffer deg oversikt over og spesifiserer disse tekniske kravene, at du virkelig kan utvikle bedriftsplattformen. Ellers ender du opp med en digital plattform som tilfører lite verdi eller begrensede forbedringer.

For at bedriften skal kunne nå dette målet, trenger den veiledning underveis i prosessen fra en SEO-ekspert som kan jobbe på tvers av ulike disipliner og dekker bedriften på alle fronter.

Dette er en stor utfordring, og det er bare en håndfull personer i landet som har kvalifikasjonene og erfaringen som kreves for å kunne gjøre dette uten risiko for å skade bedriften.

Samtidig finnes det altfor mange aktører uten nødvendig kompetanse. Disse gir dårlige råd som preger bedriftene på lang sikt – og noen ganger også umiddelbare alvorlige problemer. Her snakker vi om SEO-konsulenter som fokuserer på innhold, og konsulentbyråene omtaler gjerne disse som SEO-eksperter i markedsføringen av tjenestene sine.

Når potensielle kunder ser denne betegnelsen, kan de lett tro at konsulentene også er eksperter på SEO på enterprise-segmentet, og betaler dyrt for denne feilslutningen.

Det er enda mer sannsynlig at dette skjer når konsulentbyrået har godt omdømme og har vunnet priser. Jeg ser selv skadene bedriftene blir påført – for jeg blir ofte kalt inn for å rydde opp i etterkant.

Og dermed er vi kommet til den siste utfordringen.

Fjerde utfordring: både kundene og leverandørene har fortsatt mye å lære

Både konsulenter og kunder bør egentlig vite bedre og klare å oppnå bedre resultater. Likevel skjer det samme igjen og igjen – og kommer til å gjenta seg fremover.

I frontlinjen finner vi overbevisende selgere med flotte presentasjoner og en effektiv salgsprosess. De finner stadig nye kunder og fornyer eksisterende avtaler.

Kundene fortsetter å kjøpe tjenestene og miste inntekter og fortjeneste. Det tapte potensialet blir stadig større.

Som jeg allerede har nevnt, er avstanden mellom problemet og løsningen blant de største utfordringene dagens bedrifter står overfor. Vi er nødt til å finne en ny tilnærming for å kunne avdekke den riktige løsningen.

Hvem vet? Kanskje én enkelt prosess eller løsning ikke er tilstrekkelig for å møte utfordringene.

Likevel oppnår jeg ofte gode resultater ved å begynne forsiktig og deretter bygge videre ved å motivere medarbeidere og videreformidle kunnskap i bedriftene jeg jobber med. Jeg samarbeider daglig direkte med interne team over lengre tid.

Dette er ikke snakk om kortvarige prosjekter. I dette segmentet – altså bedrifter som omsetter for flere milliarder kroner – tar prosessen vanligvis over et år. Slike bedrifter har nettbutikker i mange land og selger titusenvis av unike produkter på nettet, i tillegg til salget gjennom hundrevis av fysiske butikker i hvert land.

SAP, er en av plattformene jeg ofte jobber med. Jeg er også vant til å håndtere flere millioner nettadresser per land og ulike domener på landnivå (for eksempel .no, .se og .dk, men også .com samt .com/no/, .com/se/ og .com/dk/).

På dette nivået er oppgavene ganske komplekse og krever ulike tilnærminger – for eksempel knyttet til språkadministrasjon og infrastruktur på nettstedet – sammenlignet med tilfeller som bare omfatter strategier for domener på landnivå.

I mange bedrifter blir jeg tatt inn i organisasjonen på samme måte som en medarbeider, slik at jeg får min egen konto i Jira og andre systemer, der jeg kan

 • kommunisere detaljerte tekniske spesifikasjoner
 • fastsette godkjenningskriterier
 • omsette krav fra ulike avdelinger i håndterbare oppgaver
 • delegere oppgavene til de rette personene
 • innhente prisoverslag
 • sørge for testing og validering av akseptansekriterier, godkjenning og bekreftelse

Når bedriften din skal overføre data, fornye design eller bytte plattform, er det viktig at SEO-eksperten blir involvert i planene – fra dag én.

Hvis dette toget allerede er gått, er det lurt å begynne i dag.

Med en gang.

Det er bare å ringe meg.

Selv om det er kveld eller helg. Jeg forstår hvorfor du gjør det, og respekterer det. Hvis du tar kontakt, tolker jeg det som et uttrykk for håp og ønsker å samarbeide med deg.

Du har unike kvaliteter, og sammen kan vi utrette mye. Den som intet våger, intet vinner.

Jeg tilbyr til og med en gratis første konsultasjon, helt uten forpliktelser. Det er bare å ta kontakt, så ser vi hvor dette fører oss videre.

Vil du lære mer om SEO og finne ut hva du kan oppnå med denne metoden, før vi samarbeider?

Da tar du først kontakt med meg.

Deretter setter du av de neste tre timene for å gå gjennom det innholdsrike blogginnlegget «Svar på alle vanlige spørsmål om søkemotoroptimalisering (SEO)».

Se på eksemplene og scenarioene i innlegget. Her finner du konkrete erfaringer fra bedrifter som din egen.

Da jeg skrev innlegget, la jeg vekt på at det også skulle være forståelig for folk som ikke har teknisk bakgrunn, og folk som ikke jobber innenfor SEO-bransjen.

Andre nøyer seg med å definere eller forklare ting, mens jeg forteller deg det du må vite og forstå.

Ettersom jeg er fullstendig uavhengig konsulent, kan jeg også være helt ærlig. Jeg «sminker ikke grisen» for at jeg skal fremstå som hyggelig, lett å jobbe med og positiv.

Jeg forteller hvordan ting faktisk ligger an, helt oppriktig.

Jeg har erfaring som rådgiver for styrer og bedrifter på konsernnivå i ledende bedrifter i hele Europa, og jeg er ikke redd for å utfordre andre. Jeg viker ikke unna for en opphetet diskusjon, og gjør det som kreves.

Jeg jobber effektivt.

Jeg løser oppgavene og hjelper deg med å løse oppgavene.

Tilnærmingen min og de grundige, men effektive prosessene og metodene jeg bruker, har dokumentert effekt og slår godt an hos kundene. Bedriftene ønsker selv å ta metodene i bruk, slik at de ikke oppleves som påtvunget.

Effekten er langvarig. Lederne og medarbeiderne husker metodene. Snart tar bedriften selv over ansvaret og oppnår gode resultater på lang sikt ved å følge disse prinsippene.

Jeg har alltid som mål at jeg skal være overflødig etter at jeg har hjulpet bedriften inn på riktig spor.

I segmentet jeg jobber innenfor, tar dette ofte litt tid. Derfor bør du ta sikte på å samarbeide med meg i ett til to år. Varigheten på samarbeidet bør økes hvis du representerer et konsern som omsetter for flere milliarder kroner, og dere har ambisjoner om å innta en lederposisjon i markedet og oppnå rask og lønnsom vekst.

Her snakker vi om vekst som påvirker bedriftens aksjekurs, gleder eiere og aksjonærer og imponerer finansaviser og magasiner som for eksempel Dagens Næringsliv og Kapital.

Flesteparten av kundene mine presenteres som suksesshistorier i disse publikasjonene. Dette er hovedprioriteringen i arbeidet mitt – å styrke resultatene.

Det er viktig at samarbeidspartneren som har ansvaret for SEO, fokuserer på det samme som bedriften når dere skal

 • vokse
 • øke inntektene og fortjenesten
 • innta en lederposisjon på det aktuelle området eller i bransjen

Du har kanskje hatt fryktelig mye å gjøre, slik at de siste ti årene bare forsvant uten at du fikk tid til å gripe tak i søkemotoroptimalisering.

Nå innser du imidlertid at du ikke kan utsette dette lenger – at du må gjøre endringer umiddelbart.

Dette er svært gode nyheter.

Jeg har mye erfaring med å hjelpe andre i samme situasjon – ambisiøse ledere og store organisasjoner som ønsker å skape vekst – med å gjennomføre disse endringene i virksomheten på en enkel og smertefri måte, uten risiko.

Bedriften kommer til å oppleve nye, fantastiske muligheter som kompenserer for utfordringene under arbeidet – og vel så det.

Jeg betrakter denne typen arbeid som et svært verdifullt samarbeid. Jeg har mye erfaring, slik at du kan føle deg helt trygg.

Det har ingen hensikt å skylde på andre. Grip denne muligheten – i dag.

I så fall hjelper jeg bedriften med å utarbeide prosjektbakgrunnen som kreves for å få

 • hjelpen
 • støtten
 • budsjettet
 • ressursene

dere trenger for å kunne gjennomføre planen.

Ta det første skrittet og ring meg nå.