Mange – deriblant ledere i store konserner – tror at søkemotoroptimalisering bare handler om rangeringer på Google. Dette er ikke lenger tilfellet.

Noe som er helt sikkert, er at markedsføring på nettet gjennom intelligent bruk av søkemotoroptimalisering (SEO) kan bidra til at de rette kundene

 • finner bedriften din
 • blir oppmerksomme på hva bedriften tilbyr
 • opparbeider tillit til bedriften
 • kjøper fra bedriften

Det er heller ingen tvil om at inntektene, lønnsomheten og veksten i bedriften dermed kommer til å øke.

En utbredt misforståelse blant ledere er at SEO bare handler om å bli mer synlig ved å optimalisere nettsteder for å oppnå høyere rangeringer på Google og andre søkemotorer.

På et tidspunkt – omtrent rundt 2005 – var dette kanskje tilfellet. I løpet av det siste tiåret har Google imidlertid utviklet seg enormt.

Moderne, effektiv SEO handler mer om å optimalisere virksomheten for mennesker.

Søkemotoroptimalisering og kundenes intensjoner

I dag kan søkemotorer som Google gi oss verdifull kunnskap om brukernes intensjoner. Nærmere bestemt kan søkemotorene avdekke nøyaktig hva folk søker etter, basert på hva de skriver inn i søkefeltet.

Søkemotorene belønner også nettsteder og bedrifter som tilbyr brukerne det de leter etter. Dermed kan bedriften din bli stedet folk foretrekker å besøke – hvis du bare danner deg et riktig bilde av kundenes intensjoner.

Ved å sammenstille informasjon fra søkemotorer og ved å studere størrelsen på markedet samt kundenes intensjoner og behov, kan du disponere bedriftens ressurser og tid for å sikre best mulig lønnsomhet. Du kan også utarbeide strategien, budsjettet og tidslinjen som fungerer best for markedsføringen på nettet.

Lytt før du markedsfører på nettet

Ved hjelp av forretningsdata og kraftige lytteverktøy kan du avdekke et hav av muligheter. På denne måten kan du danne deg et klarere bilde av kundenes intensjoner, slik at du effektivt kan prioritere områdene

 • som har størst innvirkning på nøkkeltallene for virksomheten
 • som bidrar til langsiktige forbedringer i avkastningen
 • som bidrar til økt lønnsomhet i flere år fremover
 • der bedriften din kan mangedoble veksten

SEO skal være til nytte for kundene dine

SEO handler ikke lenger om markedsføring på nettet. Det vil være et alvorlig feilgrep hvis du reduserer denne komplekse prosessen til

 • å markedsføre bedriften på nettet
 • å oppnå høyere rangering for søkeord på søkemotorer
 • å bli mer synlig i søk på Google

I dag er søkemotoroptimalisering langt mer omfattende. Det handler ikke bare om søkemotorer, men om kundene som bruker disse kraftige verktøyene for å løse utfordringene de står overfor.

For at du skal klare å ta dette innover deg, må du forstå at Google er verdens største marked.

Fra opprinnelig å være en søkemotor som indekserte informasjonen i hele verden, er Google i dag verdens største kanal for kommunikasjon med kunder.

Rangeringen på Google har stor betydning

Google er verdens største markedsføringskanal og har det høyeste søkevolumet. Det er svært gunstig å kommunisere med brukerne som søker på Google, ettersom de ser etter produkter eller tjenester som kan løse problemene de står overfor – noe bedriften din kan tilby dem.

Bedriften som oppnår topplasseringen i dette markedet, har betydelig høyere inntekter enn konkurrentene. Dette er den viktigste årsaken til at ledere i alle bedrifter må jobbe aktivt for at bedriften skal oppnå en høy rangering.

Med søkemotoroptimalisering kan bedriften din må dette målet ved å

 • unngå sløsing takket være automatisering
 • forbedre produktiviteten og konverteringsfrekvensene
 • dra nytte av en av de mest effektive løsningene for å oppnå vekst

Selv en kombinasjon av mange ulike markedsføringsmetoder og verktøy for å oppnå vekst kan ikke måle seg med potensialet for lønnsomhet du på kort sikt oppnår med Google.

Høyere rangeringer på Google bidrar ikke bare til høyere omsetning

En annen god grunn til å fokusere på søkemotoroptimalisering er merkevarebygging. Ved hjelp av SEO kan du styrke merkevaren kraftig på lang sikt – uten løpende kostnader.

I kommunikasjon har timing alltid avgjørende betydning. Det handler ikke bare om hva du ønsker å si, men også om hva du forsøker å oppnå.

Hvis du klarer å nå ut til potensielle kunder i det avgjørende øyeblikket når de aktivt ser etter løsninger via organiske søk på Google, sparer du mye tid og penger på annonsering og markedsføring.

Det er gjennom generelle organiske søk at du oppnår det høyeste volumet. Hvis du ikke benytter deg av denne muligheten til å styrke bedriftens merkevare, er det et alvorlig feilgrep.

På Google registreres det hver dag flere millioner kvalifiserte søk fra Norge på generelle søkeord uten tilknytning til merkevarer. Hvis bedriften din vises i søkeresultatene og når ut til de rette personene i markedet, kan slusene åpnes for rask vekst.

På denne måten oppnår du resultater i løpet av noen få måneder, mens bedrifter tidligere kanskje måtte vente i flere år.

Hvis du foretar en tradisjonell søkeordanalyse og deretter kaster deg inn i et forhastet optimaliseringsprosjekt, er arbeidet imidlertid dømt til å mislykkes.

SEO og markedsføring på nettet

SEO har en langvarig effekt og kombinerer følgende:

 • en lønnsom strategi for vekst i virksomheten
 • en effektiv strategi for merkevarebygging

Hvis du implementerer SEO på riktig måte, og teamene med ansvar for salg, markedsføring og merkevarebygging samarbeider seg imellom, kan den kumulative effekten på bedriftens bunnlinje være enorm.

SEO gir trygghet – særlig i usikre tider som under pandemien vi opplever i dag.

Med tapte inntekter og manglende vekst er mange bedrifter tvunget til å legge ned virksomheten eller redusere aktivitetsnivået. Selv under slike forhold kan SEO bidra til å sikre virksomheten – og til og med legge til rette for fremtidig vekst. Mange av oppdragsgiverne mine har rapportert høyere omsetning og vekst enn noensinne.

Dette taler for å prioritere søkemotoroptimalisering høyt når du planlegger markedsføring på nettet.

Du må imidlertid huske at nettet bare er en liten brikke i et større, komplekst puslespill. For å kunne utnytte mulighetene som finnes, må alle bedrifter også ta hensyn til følgende:

 1. Til å begynne med må du regne med visse utgifter knyttet til å identifisere hittil uutnyttede markedsmuligheter og sikre inntekter som er relativt lett tilgjengelige.
 2. Deretter må du stoppe lekkasjer for å sikre at virksomheten ikke lenger går glipp av fortjeneste og inntekter. Dette kan forutsette investeringer i produksjon av innhold, bedre informasjonsarkitektur samt utvikling av strukturen på nettstedet og et mer intuitivt grensesnitt.

SEO som hemmelig våpen

Avslutningsvis gjentar jeg at det kan koste bedriften dyrt hvis dere bare betrakter SEO som en metode for å oppnå høyere rangeringer på Google og et verktøy for markedsføring på nettet.

SEO er så mye mer.

Med en andel av markedet for søketrafikk på 95 til 98 prosent, og millioner av brukere som besøker nettstedet på utkikk etter løsninger, representerer Google det største markedet i Norge.

Derfor er det i bedriftens interesse å sikre seg de beste plasseringene foran denne enorme målgruppen av potensielle kunder. De som lykkes med dette, tjener mange ganger så mye som konkurrentene.

Hvis du ønsker mer informasjon om den mest effektive måten å oppnå dette på innenfor din bransje, og om hvordan søkemotoroptimalisering kan hjelpe bedriften din med å lykkes, anbefaler jeg at du tar en titt på denne nye veiledningen: «Svar på alle vanlige spørsmål om søkemotoroptimalisering (SEO)«.

Ta gjerne kontakt hvis du

 • trenger hjelp med markedsføring på nettet
 • ønsker at bedriften skal bli mer synlig på Google
 • vil snakke om mulighetene for å benytte SEO-tjenestene våre

Da får du et gratis møte med en ekspert som hjelper deg i gang med nødvendige endringstiltak i virksomheten.