Teknisk SEO

Du kan ha fantastisk innhold og markedsføring, men dersom nettstedet er full av tekniske feil som er til hinder for søkemotorene, vil dine SEO-resultater lide.

Teknisk SEO

Hva er teknisk SEO?

Å ha en sterk teknisk grunnmur er svært viktig for SEO. Teknisk SEO legger fundamentet for hvordan ditt nettsted kan realisere sitt potensial og skalere i fremtiden. Det handler om teknologi, kode, arkitektur, struktur, rammeverk og grunnmur. Når du gjør dette riktig fjerner du hindre for søkemotorene som begrenser hvor godt innholdet ditt blir synlig på søkemotorer som Google.

Teknisk SEO er en egen spesialisering innenfor faget søkemotoroptimalisering med fokus på å utvikle søkemotorvennlige nettsteder.

Markedsførere og selgere mangler kunnskap om kode, og webutviklere er ofte ukjent med søkemotorenes spesifikke krav, retningslinjer og beste praksis. Vi kommer da inn og hjelper dem å sikre at nettstedet er enkelt for søkemotorer å crawle, indeksere og rangere.

I gamledager handlet teknisk SEO i hovedsak kun om bedriftens nettsted, teknologi og innhold som fantes der. Slik er det ikke lenger. Google er også en essensiell suksessfaktor i arbeidet med markedsføring og salg i fysiske butikker og avdelinger utenfor Internett.

Teknisk SEO er vesentlig annerledes

Å jobbe med teknisk SEO er vesentlig annerledes enn tradisjonell SEO. Det er langt mer avansert, komplekst og omfattende. For å være kvalifisert, må du besitte en sammensatt og bred kompetanse innenfor en rekke ulike fagområder, som du må beherske på ekspertnivå. Webutvikling, design/UX, serverkonfigurasjon, løsningsarkitektur, systemintegrasjon og infrastruktur, er bare noen av det som er involvert.

Denne kompetansen vokser ikke på trær. Mange er naive.

Teknisk SEO omfatter flere ting:

 • operativt arbeid med teknisk søkemotoroptimalisering
 • arbeidsmøter med dine ulike fagspesialister og ledere
 • opplæring av interne ansatte og eksterne leverandører
 • oppfølging av markedsføringsstrategier og implementering av aktiviteter
 • utarbeiding av SEO-strategier som er lokalt effektive i viktige områder
 • sørge for at eksterne partnere gjør ting riktig

Vi bistår også kunder ved å støtte dem i møter med leverandører (som web-, reklame- og mediebyråer). Dette er for å sørge for at det foreligger en korrekt brief, og for å avklare og sikre viktige tekniske detaljer som hjelper dem å oppnå økt effekt.

Målet er å så og høste synergieffekter der det er mulig og relevant.

Vi jobber på tvers av ulike overlappende fagområder for å forsterke teamet ditt og

 • hjelper til med å sette riktig prioriteringer
 • måle og rapportere utvikling og resultater
 • indikere hva neste skritt bør være

Hvordan får du hjelp med teknisk SEO?

Enten du behøver bistand til teknisk SEO én gang, som for eksempel ved migrering, plattformbytte, analyse av trafikkdropp, unormaliteter eller vurdering av dine vekstmuligheter, eller du ønsker kontinuerlig oppfølging over tid, kan vi hjelpe deg. Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt med, så tar vi der derifra.

Vi kjenner til de aller fleste utfordringer og muligheter på ulike webservere som Apache og IIS, og de fleste populære nettbutikkløsninger og publiseringsløsninger som blant annet:

 • SAP Hybris
 • Episerver
 • Magento
 • WordPress og WooCommerce
 • CoreMedia
 • Ulike headless CMS
 • M.m.

Det betyr at du får skreddersydd søkemotoroptimalisering basert på dine unike behov på den spesifikke publiseringsløsning, CMS, nettbutikkløsning eller e-handelsplattform.

Noen av elementene vi jobber med er blant annet, men er ikke begrenset til:

 • SEO-audit
 • SEO-analyse
 • Informasjonsarkitektur og nettstedsstruktur
 • Analyse av loggfiler
 • JavaScript-rammeverk
 • Mobil SEO
 • Domenestrategi
 • Migrering
 • Søkeordsanalyse
 • Internasjonal SEO på flere ulike språk og domener i ulike land
 • Wireframing for sidetypemaler for ulike sidetyper
 • Kategorisering, navngiving og organisering av innhold
 • JavaScript SEO (implementering, testing, validering og kontroll)

Hva koster det?

Teknisk SEO trenger ikke å være kostbart. Det er heller ikke nødvendigvis noe som trenger å ta lang tid. Selv om enkelte av oppgavene gjerne tar litt tid, er det samtidig en rekke elementer vi kan skille ut i mindre prosjekter, og få unna raskt og effektivt. Det er alltid såkalte quick wins og raske og effektive tiltak på vår meny. Dette kan utføres parallelt med andre aktiviteter.

Enten du ønsker en komplett teknisk SEO-analyse, eller en mindre omfattende SEO-audit, tilbyr vi dette.

Kort om oss – hvem vi er best på å hjelpe

Search Planet har hovedfokus på SEO for større bedrifter, nettbutikker og butikkjeder. Vi jobber selvsagt også med andre typer bedrifter, som banker, tjenestetilbydere, startups, og selskaper vi syntes det er spennende å jobbe med.

De fleste kundene våre omsetter for milliarder årlig i hvert marked. Vi bistår våre kunder på tvers av landegrenser, språk og kulturer.

I tillegg til prosjektoppdrag og løpende arbeid og oppfølging relatert til teknisk SEO, bistår også våre kunder med operasjonalisering og prosesser. Det gjør vi både i Norge, Sverige, Danmark, Finland. Vi har også flere kunder utenfor Norden.

Vi har kompetansen til å utføre alt arbeid selv. Men, skulle du føle at behovet for andre overlappende tjenester melder seg, skal du være klar over at vi samarbeider med dyktige innholdsbyråer, webbyråer og andre muligheter som vi kan dra inn ved behov.

Vi har jobbet med teknisk SEO i 15 land, for noen av de største bedriftene, nettstedene og nettbutikkene i Norge, Norden og Europa. I tillegg har vi omfattende kompetanse på arbeid med innholdsfokusert SEO og content marketing på internasjonalt nivå.

Få hjelp

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten det gjelder et kort prosjekt, langvarig konsulentoppdrag eller ledelse av ansatte eller team, kan vi hjelpe deg.

Les mer om ossTa kontakt