SEO-strategi

Etter å ha skapt milliardinntekter for våre kunder, er en ting sikkert. Når det kommer til en SEO-strategi, må du virkelig vite hva du gjør – før du gjør det.

Se våre referanser
Skjermbilde fra Google Analytics etter SEO for nettbutikk

Vi hjelper bedriften din med å lage en slagkraftig SEO-strategi

Ønsker du å få hjelp med å utvikle en SEO-strategi som kan gi bedriften økonomisk vekst?

Vi har utarbeidet en 6-trinns modell for å bygge opp svært effektive SEO-strategier. Mange kunder har dratt nytte av denne tilnærmingen – og det kan du også!

Tilnærmingen bygger på et konsept som du kan lese mer om under. SEO-strategien vi kan hjelpe deg å utvikle er

 • svært effektiv
 • bærekraftig over tid
 • realistisk og anvendelig

SEO har endret seg betydelig de siste årenes. Det dreier seg ikke lenger bare om innholdet på siden din, eller om kode og teknologi. Vellykket SEO er veldig mye mer enn dette. Vår tilnærming er fremtidsrettet. Den legger vel så stor vekt på målgruppens psykologi som på teknisk SEO.

For å være effektiv må SEO-strategi ta hensyn til menneskers følelser og behov. Landingssidene må treffe de uløste problemene og utfordringene potensielle kunder står overfor. Søkeord er viktige, men du må vite hvilke søkeord- og fraser som gir deg resultatene du er ute etter.

Hvis du ikke tar hensyn til dette, oppnår du

 • færre salg
 • lavere lønnsomhet
 • kortvarige resultat

Hvordan vi jobber med SEO-strategi

Før vi går løs på å utarbeide selve strategien, innleder vi med å klargjøre forskjellen mellom å tiltrekke tilfeldig besøkende og å appellere til målgruppen som faktiske er interessert i det du har å tilby.

Vi tar utgangspunktet i følgende spørsmål:

 1. Nåsituation: Hvor er du nå?
 2. Mål: Hvor skal du?
 3. Strategi: Hvordan skal du komme dit?
 4. Taktikk: Hva må du gjøre for å komme dit?
 5. Handling: Hvem skal gjøre hva, når?
 6. Kontroll: Hvordan skal prosessen måles og evalueres?

Etter den generelle innføringen tar vi for oss hvert av hvert av disse elementene, i dybde og detalj, i seks trinn.

Trinn 1: Analyse av nåsituasjonen

Det første trinnet er å få et klarere bilde av hvor du står i dag. En praktisk og realistisk strategi må være basert på hvor du befinner deg i øyeblikket. I en situasjonsanalyse vil vi utforske følgende:

 • Hvor står din bedrift sammenlignet med konkurrentenes?
 • Hvor høyt rangerer nettstedet ditt på viktige søkeord?
 • Hva er din nåværende SEO-strategi?
 • Hvor effektiv er den?
 • Fokuserer du på de riktige søkefrasene?
 • Går rangeringene på Googles organiske søkeresultat oppover?
 • Er det du gjør kostnadseffektiv?
 • Er bedriften sikret mot endringer i fremtiden – eller er du sårbar?

Trinn 2: Avklare målsettinger

Når du har fått klarhet i hvor du står, kan du fokusere på hvor du ønsker å gå – Hvor ønsker du å være neste år, året etter, eller kanskje om ti år?

 • Hva er målet ditt? Ikke høy rangering på Google-søk, men nøkkeltall for virksomhetens fremdrift, KPI-er.
 • Hvilke forretningsmessige mål ønsker du å oppnå gjennom din SEO-strategi? Økt salg, flere abonnenter på nyhetsbrev, merkevarebygging, større synlighet på sosiale medier?
 • Hvilke av disse målene er viktigst for virksomheten? Klarhet i dette gjør det enklere å organisere og strukturere SEO-aktivitetene.
 • Hvilke mål har du for markedsføringen? Når du får høyere rangering på søkemotorer og trafikken strømmer på, hva ønsker du så at de besøkende skal gjøre på nettstedet ditt?

Trinn 3: Planlegge strategi

Bedriftens SEO-strategi skal lede deg mot virksomhetens økonomiske mål. Strategien handler om å se planen i fugleperspektiv. Når du planlegger strategien, er det utrolig viktig å avgjøre hvilke markedssegmenter du ønsker å fokusere på. Uten å bli for opphengt i detaljer, kan du sette opp tiltak du vil iverksette for å nå målgruppen du har definert, og tidsrammer for aktiviteter. I dette trinnet konsentrerer vi oss om det store bildet, detaljene tar vi senere.

Trinn 4: Bestemme taktikk

I neste trinn skal vi avgjøre hvilke tiltak og aktiviteter du bør fokusere på. Det er viktig å ha en planmessig fremgangsmåte du kan mestre og bruke effektivt.

 • Hvilken programvare og hvilke tjenester skal du benytte?
 • Hvordan skal du bruke hvert verktøy? Og hvor lenge?
 • Hva er markedsføringsbudskapet ditt?
 • Hvordan kan du konvertere besøkende til kunder?
 • Hvor ofte vil du gjenta markedsføringsbudskapet?
 • På hvilke andre måter vil du prøve å nå målgruppen?

Trinn 5: Lage utkast til handlingsplan

Hver deltager i teamet har en viktig rolle å spille i gjennomføringen av planen. For å unngå misforståelser er det viktig å avklare disse rollene.

Vi hjelper deg med å

 • avgrense klare ansvarsområder
 • utarbeide fremdriftsplaner og tidsfrister
 • lage oppgavelister
 • avgjøre hvem som skal ha ansvar for hvilke oppgaver
 • vurdere hvilken person eller hvilket team som er best egnet til hva
 • finne beregningsmåter som sporer fremgang
 • utarbeide instrukser og retningslinjer for arbeidet videre

Trinn 6: Kontrollere utviklingen

Det siste trinnet er å etablere kontroll over SEO-arbeidet. Vi viser deg hvordan du kan håndtere aktiviteter, holde øye med utviklingen og foreta nødvendige justeringer for å holde stø kurs mot bedriftens mål.

Sammen fastsetter vi

 • Hvem som skal overvåke og ta vare på data
 • Når og hvor ofte målinger skal gjennomføres
 • Hvilke verktøy som skal brukes
 • Hvilke data som skal analyseres og hvordan
 • Hvordan variasjoner og avvik skal takles
 • Hvilke reserveplaner som skal være på plass

Derfor bør du velge oss

Vi har erfaring med SEO i over 50 land.

Vi tilbyr prisvinnende senior-kompetanse og omfattende bransjeerfaring. På vår referanseliste har vi flere ledende bedrifter i Norge. Vi jobber også med markedsledere i Sverige, Danmark og Finland.

Flere av våre kunder er blant de største i Europa og vi er spesielt solide på netthandel, butikkjeder og store bedrifter av alle slag, som har kompleks og krevende teknisk infrastruktur, og kunder som skal betjenes i flere land og på ulike språk.

Search Planet leverer alle tjenester innen søkemotoroptimalisering (SEO).

Internasjonalt anerkjent SEO-konsulent med 20-års erfaring

Trond Lyngbø er senior SEO-konsulent og eier av Search Planet AS. Han er en internasjonalt anerkjent SEO-ekspert med over 20-års SEO-erfaring, og har en omfattende kompetanse innen SEO-strategi, SEO-analyse og teknisk søkemotoroptimalisering.

Trond benyttes som SEO-konsulent av en rekke av nordens og europas ledende nettbutikker, butikkjeder og bedrifter som DNB, Elkjøp, Elgiganten, Bring, med flere.

Trond er omtalt som SEO-ekspert hos Forbes. Han er topplistet SEO-spaltist hos Search Engine Land fem år på rad, medforfatter av boken Google It: Total Information Awareness og prisvinner under Nordic Search Awards.

Trond er utvalgt som offisiell dommer i prestisjefylte internasjonale prisutdelinger som bl.a. European Search Awards, Global Content Awards, Global Marketing Awards, Global Business Tech Awards, UK Digital Growth Awards, Global Agency Awards og UK Dev Awards.

Trond Lyngbø, Senior SEO Konsulent i SEO-byrået Search Planet AS i Oslo, Norge.

Ta kontakt for en prat om SEO-strategi

Ta kontakt