SEO-strategi

Har virksomheten din en slagkraftig SEO-strategi?

Ønsker du å utvikle en strategi som kan gi bedriften fremgang?

Jeg har arbeidet som SEO-konsulent for både store og små selskaper i mer enn ti år. På bakgrunn av erfaringene dette har gitt meg har jeg utarbeidet en 6-trinns modell for å bygge opp svært effektive SEO-strategier. Mange kunder har dratt nytte av denne tilnærmingen – og det kan du også!

Tilnærmingen bygger på et konsept som du kan lese mer om under. SEO-strategien jeg kan hjelpe deg å utvikle er

 • svært effektiv
 • bærekraftig over tid
 • realistisk og anvendelig

SEO har endret seg betydelig de siste årenes. Det dreier seg ikke lenger bare om innholdet på siden din, eller om lenkebygging. Vellykket SEO er veldig mye mer enn dette. Min tilnærming er fremtidsrettet. Den legger vel så stor vekt på målgruppens psykologi som på teknisk SEO.

For å være effektiv må SEO-strategi ta hensyn til menneskers følelser og behov. Landingssidene må treffe de uløste problemene og utfordringene potensielle kunder står overfor. Søkeord er viktige, men du må vite hvilke søkeord- og fraser som gir deg resultatene du er ute etter.

Hvis du ikke tar hensyn til dette, oppnår du

 • færre salg
 • lavere lønnsomhet
 • kortvarige resultat

Vårt strategiprogram for SEO

SEO strategi

Før vi går løs på å utarbeide selve strategien, innleder vi med å klargjøre forskjellen mellom å tiltrekke tilfeldig besøkende og å appellere til målgruppen som faktiske er interessert i det du har å tilby.

Vi tar utgangspunktet i følgende spørsmål:

 1. Nåsituation: Hvor er du nå?
 2. Mål: Hvor skal du?
 3. Strategi: Hvordan skal du komme dit?
 4. Taktikk: Hva må du gjøre for å komme dit?
 5. Handling: Hvem skal gjøre hva, når?
 6. Kontroll: Hvordan skal prosessen måles og evalueres?

Etter den generelle innføringen tar vi for oss hvert av hvert av disse elementene, i dybde og detalj, i seks trinn.

1. Analyse av situasjonen

Det første trinnet er å få et klarere bilde av hvor du står i dag. En praktisk og realistisk strategi må være basert på hvor du befinner deg i øyeblikket. Vi vil utforske følgende:

2. Avklare målsetting

Når du har fått klarhet i hvor du står, kan du fokusere på hvor du ønsker å gå – Hvor ønsker du å være neste år, året etter, eller kanskje om ti år?

 • Hva er målet ditt? Ikke høy rangering på Google-søk, men nøkkeltall for virksomhetens fremdrift, KPIer.
 • Hvilke forretningsmessige mål ønsker du å oppnå gjennom SEO-strategien? Økt salg, flere abonnenter på nyhetsbrev, merkevarebygging, større synlighet på sosiale medier?
 • Hvilke av disse målene er viktigst for virksomheten? Klarhet i dette gjør det enklere å organisere og strukturere SEO-aktivitetene.
 • Hvilke mål har du for markedsføringen? Når du får høyere rangering på søkemotorer og trafikken strømmer på, hva ønsker du så at de besøkende skal gjøre på nettstedet ditt? Har du satt opp en måltrakt for markedsføringen?

3. Planlegge strategi

SEO-strategien skal lede deg mot virksomhetens mål. Strategien handler om å se planen i fugleperspektiv. Når du planlegger strategien, er det utrolig viktig å avgjøre hvilke markedssegmenter du ønsker å fokusere på. Uten å bli for opphengt i detaljer, kan du sette opp tiltak du vil iverksette for å nå målgruppen du har definert, og tidsrammer for aktiviteter. I dette trinnet konsentrerer vi oss om det store bildet, detaljene tar vi senere.

4. Bestemme taktikk

I neste trinn skal vi avgjøre hvilke verktøy og aktiviteter du bør fokusere på. Det er viktig å ha en planmessig fremgangsmåte du kan mestre og bruke effektivt.

 • Hvilken programvare og hvilke tjenester skal du benytte?
 • Hvordan skal du bruke hvert verktøy? Og hvor lenge?
 • Hva er markedsføringsbudskapet ditt?
 • Hvordan kan du konvertere besøkende til kunder?
 • Hvor ofte vil du gjenta markedsføringsbudskapet?
 • På hvilke andre måter vil du prøve å nå målgruppen?

5. Lage utkast til handlingsplan

Hver deltager i teamet har en viktig rolle å spille i gjennomføringen av planen. For å unngå misforståelser er det viktig å avklare disse rollene.

Vi hjelper deg med å

 • avgrense klare ansvarsområder
 • utarbeide fremdriftsplaner og tidsfrister
 • lage oppgavelister
 • avgjøre hvem som skal ha ansvar for hvilke oppgaver
 • vurdere hvilken person eller hvilket team som er best egnet til hva
 • finne beregningsmåter som sporer fremgang
 • utarbeide instrukser og retningslinjer for arbeidet videre

6. Kontrollere utviklingen

Det siste trinnet er å etablere kontroll over SEO-prosjektet. Vi viser deg hvordan du kan håndtere aktiviteter, holde øye med utviklingen og foreta nødvendige justeringer for å holde stø kurs mot bedriftens mål.

Sammen fastsetter vi

 • Hvem som skal overvåke og ta vare på data
 • Når og hvor ofte målinger skal gjennomføres
 • Hvilke verktøy som skal brukes
 • Hvilke data som skal analyseres og hvordan
 • Hvordan variasjoner og avvik skal takles
 • Hvilke reserveplaner som skal være på plass

Derfor bør du gjennomføre vårt strategiprogram for SEO

Gjennom programmet hjelper jeg klientene mine å utarbeide strategier som kombinerer sosiale medier, lokale søk og mobilsøk (SoLoMo) på en måte som fører til gode organiske søkeresultat – både umiddelbart og på lang sikt.

Dette vil gi flere besøkende, flere potensielle kjøpere, flere kunder og økte inntekter … og veksten vil fortsette i lang tid etter at SEO-strategien er iverksatt.

I dag er SEO den mest kostnadseffektive markedsføringteknikken – men bare hvis du jobber strategisk. Dette er jeg ekspert på, og dette jeg kan hjelpe kundene mine med.

Er du klar til å ta neste skritt for å lykkes online? Ønsker du å utarbeide en SEO-strategi som kan sikre bedriftens fremtid, øke omsetningen og få virksomheten til å blomstre?

Hvis svaret er ja, ta kontakt. Jeg kan hjelpe deg å fremme og utvikle SEO-strategien din.

For gratis demo og presentasjon av veien videre, ta kontakt.

Om konsulenten

Trond Lyngbø er SEO-spesialist og konsulent. Han har over 10 års erfaring innen søkemotoroptimalisering. Trond har jobbet med Fortune 500-kunder over hele verden. Forbes presenterer ham som en av verdens 25 fremste SEO-spesialister. Han veileder store selskaper og e-handelsaktører om SEO, innholdsstrategi og digital analyse. Trond har publisert flere populære fagartikler om SEO på det bransjeledende nettstedet Search Engine Land.

Be gjerne om et uforpliktende møte. Vi hjelper deg!