Hvis bedriften din baserer SEO-arbeidet på de samme fremgangsmåtene og kunnskapene dere gjorde for noen år siden, er det på tide å oppdatere strategiene – nå! Hvis dere ikke er på høyde med utviklingen innenfor forretningsøkosystemet og søkemotoroptimalisering (SEO), blir dere overkjørt av konkurrenter som klarer å holde tritt.

Her er sju fakta om søkemotoroptimalisering bedriften din ikke har råd til å se bort fra.

1. Markedsføringen på nettet og fysisk påvirker hverandre

Verden blir stadig flatere. Skillelinjene forsvinner mellom ulike grener av digital markedsføring – for eksempel SEO, betalte søk, innholdsmarkedsføring og markedsføring i sosiale medier. Selv markedsføring på nettet og fysisk markedsføring er ikke lenger atskilt.

Det folk sier om bedriften om din utenfor nettet, kan påvirke synligheten til bedriften på nettet. Og det folk finner ut om bedriften på nettet, har betydning for salget utenfor nettet. Bedriften må presentere seg på samme måte på nettet og fysisk for at kundene skal få en enhetlig merkevareopplevelse. Derfor er det viktig at markedsteamene samarbeider for at dere skal få størst mulig utbytte av dette arbeidet.

2. Bedrifter eier ikke rangeringen i søkeresultatene

Bedrifter har ikke krav på å få nettstedet sitt rangert på Google. Det er et privilegium. Google skylder deg ikke noe. Du kan ikke forvente spesialbehandling fra Google, uansett hvor viktig eller vellykket bedriften din måtte være.

Enkelte av oppdragsgiverne mine ønsker utelukkende å fokusere på ny trafikk. De tror at de får beholde de nåværende rangeringene sine i søkeresultatene til evig tid. Dette stemmer ikke. Plasseringene kan endre seg på et blunk – uten forvarsel. Du må altså hele tiden forsvare plasseringene.

Google er et viktig element i kjøpssyklusen. Hvis du mister rangeringen på en søkemotor, kan dette ha økonomiske konsekvenser. Dersom du later som ingenting og bare fortsetter som før, kan dette bli svært kostbart for bedriften din.

3. Selv små endringer kan skade SEO-arbeidet

Noen ganger kan bedrifter miste den dominerende plasseringen i søk på grunn av en ubetydelig endring på nettstedet deres – for eksempel en liten justering av strukturen, en endring av en overskrift eller tittelkode, at det legges til litt tekst på forsiden, en positiv UX-forbedring, eller at en internlenke endres på.

Slike endringer blir ofte foreslått av personer med begrenset kompetanse på SEO, og konsekvensene kan være alvorlige. Bedriften kan miste rangeringen sin i søkeresultatene – og deretter kan salget og veksten stoppe opp.

4. Vær forsiktig når du bytter webløsning

Å flytte nettstedet sitt til et nytt og bedre CMS må da være bra? Ikke nødvendigvis! Uten en god strategi som sikrer at SEO bevares i overføringen, risikerer du å miste trafikken og salget når du går over til den nye publiseringsløsningen, nettbutikkløsingen eller e-handelsplattformen.

Selv om du kan oppnå fordeler knyttet til produktivitet og funksjonalitet ved å ta i bruk et nyere system, er det mye som kan gå galt med hensyn til SEO:

  • Arkitekturen på nettstedet kan bli ødelagt.
  • URL-strukturen og hierarkiet hvor innholdet er organisert kan endres.
  • Optimaliseringen på sidene kan svekkes.
  • Det kan oppstå problemer med duplikatinnhold.

Mange CMS-løsninger markedsføres som «søkemotorvennlig» eller «klart for SEO». Dette betyr imidlertid ikke at løsningen har dekket dine SEO-behov med én gang du tar den i bruk. Det betyr heller ikke at arbeidet som allerede er lagt ned i SEO, bevares i det nye systemet.

I de fleste tilfeller innebærer slike merkelapper på systemet simpelthen at bedriften har muligheten til å implementere viktige SEO-elementer på nettstedet sitt uten hjelp fra en utvikler. Eksempler på slik innebygd funksjonalitet er muligheten til å justere tittelkoder, legge til metaelementer, definere nettadressene for sider og opprette XML-nettstedskart.

Med en søkemotorvennlig webløsning får du altså verktøyene du trenger, men for å kunne gjøre nytte av dem er du fortsatt avhengig av en erfaren SEO-konsulent.

Det er risikabelt å overlate SEO til et webbyrå eller en utvikler i bedriften. Hvis du skal pusse opp badet ditt, trenger du både en rørlegger og en elektriker. Selv om begge jobber med det samme rommet, overlater du ikke det elektriske arbeidet til rørleggeren.

På samme måte har utviklere, designere og SEO-konsulenter hvert sitt spesifikke kompetanseområde. Hvis de planlegger den nye utformingen til bedriftens nettsted i fellesskap, reduseres risikoen for å oppleve situasjonen Ryanair nylig havnet i: å miste plasseringen i Google-søkeresultatene etter å ha oppgradert nettstedet sitt.

5. SEO for mobilenheter er mer enn responsiv design

Mange nettstedeiere og markedssjefer tror at disse to begrepene beskriver det samme. Det er selvfølgelig viktig at nettstedet ditt ser bra ut på nettbrett og smarttelefoner. Men SEO for mobilenheter omfatter mye mer, blant annet optimalisering for å oppnå

  • høyere rangering i geografisk målrettede lokale søk
  • enklere brukernavigering på mobilenheter
  • tilgang til relevant informasjon på riktig tidspunkt
  • tilpasning av brukeropplevelsen i tråd med geografisk posisjon

6. SEO gjennomsyrer alt

Til å begynne med betrakter mange oppdragsgivere SEO som ett enkelt element i stedet for en helhet. SEO krever kontinuerlig fokus og arbeid. Alt henger sammen, slik at en endring du gjør på ett område, også påvirker andre områder.

SEO er ikke en implementering eller endringer på nettstedet du gjør én enkelt gang. Det er et strategisk initiativ med mange bevegelige deler. Det holder ikke bare å rydde opp lokalt på bedriftens nettsted. I rangeringen av nettsteder vurderer Google for eksempel sosiale signaler, lenker til bedriften på populære nettsteder og tillit hos brukere. For slike faktorer finnes det ingen enkle snarveier for å oppnå høyere rangering.

7. Endringer er det eneste som er konstant

Alt knyttet til markedsføring og virksomhet på nettet er i kontinuerlig endring. Ny teknologi utvikles hele tiden og har innvirkning på hvordan folk foretar kjøp og gjør undersøkelser. Vi er nødt til å legge bak oss den tradisjonelle tilnærmingen der markedsføring, teknologi og andre deler av virksomheten deles inn i strengt atskilte avdelinger.

Dagens ledere må ta disse endringene inn over seg. Hvis du ikke er klar over utviklingen – eller velger å se bort fra den – utgjør dette en risiko for bedriften din.