Folk stiller meg ofte følgende spørsmål under konferanser og i e-poster: Hvilken rolle spiller SEO i innholdsmarkedsføring?

Jeg svarer alltid følgende: Du bør betrakte SEO som en forsterkning av teamet som produserer innhold.

Deretter får jeg som regel dette oppfølgingsspørsmålet: Hvordan skal SEO-teamet og innholdsteamet samarbeide for å oppnå best mulig resultat?

Nedenfor ser jeg nærmere på denne problemstillingen. Hvorvidt bedriften oppnår denne synergieffekten eller ikke, kan ha avgjørende betydning for om bedriften opplever enorm vekst – eller mislykkes totalt.

SEO-teamet og innholdsteamet må samarbeide fra starten av

SEO-konsulentene bør komme inn tidlig i prosessen – allerede før man fatter beslutninger om produksjonen av innholdet.

SEO handler ikke bare om søkeord og søkeuttrykk. Likeledes består innholdsmarkedsføring ikke bare i å skrive artikler og lage andre typer innhold på nettet basert på søkeord som tiltrekker store mengder trafikk.

Du bør bruke søkeordsanalyse for å studere og få et klarere bilde av kundene dine. Målet bør være å bli bedre kjent med dem – hva de trenger og ønsker, problemene og bekymringene deres – på individnivå.

En skoprodusent ønsker kanskje å oppnå gode rangeringer for søk på «beste løpesko for plattfot» eller «beste løpesko for overpronasjon». I stedet for at denne produsenten raskest mulig begynner å produsere innhold optimalisert for disse uttrykkene, anbefaler jeg dem å se nærmere på intensjonen bak disse søkene.

  • Hva ser de potensielle kjøperne egentlig etter?
  • Hvilke problemer ønsker de at du skal løse for dem?
  • Hva får du vite om situasjonen eller behovene deres?

Så snart du har avdekket den uuttalte intensjonen bak et søkeuttrykk, kan du utvikle innhold som besvarer brukernes spørsmål, fanger oppmerksomheten og vekker interessen deres. Dermed øker også sjansene for å oppnå salg.

Innled og utvikle kunderelasjoner basert på innhold

Innholdet ditt bør ikke bare dekke et generelt tema eller ha en viss søkeordtetthet. Det bør kommunisere med besøkende på en måte som vekker respons på et dypere nivå.

Unngå å snakke til de potensielle kundene eller å bruke innhold som går over hodet på dem. Møt dem der de er, og gi dem informasjon, råd og støtte de har nytte av.

Innholdet du produserer, bør bidra til å skape trygghet og tillit. Du fremstår som empatisk når du viser at du forstår brukernes problemer – til og med før de selv har formulert dem spesifikt. Hvis du allerede har avdekket intensjonene deres, er dette relativt enkelt å få til.

Lag så godt innhold som overhodet mulig. Sørg for at hver enkelt side på nettstedet ditt inneholder informasjon av svært høy kvalitet om et bestemt tema, problem eller en bestemt løsning.

Som jeg skriver om i en annen artikkel, er det endelige målet med innholdsmarkedsføring å produsere minneverdig innhold, slik at målgruppen din ikke kommer utenom nettstedet ditt.

Skap magi ved å kombinere smart innholdsmarkedsføring med SEO

Når du integrerer SEO med intelligent innholdsmarkedsføring, kan de besøkende på nettstedet ditt lett tro at du kan lese tankene deres, ettersom du gir dem nøyaktig det de ønsker seg!

Selv vet du selvfølgelig at det ikke er snakk om magi, men smart SEO-analyse. Du kan se nærmere på søketermene de besøkende på nettstedet ditt bruker, spore bevegelsene deres på nettstedet, undersøke analysedata som viser hvor lenge de blir værende på sidene dine, og hvilke sider de går videre til. På denne måten bygger du sakte, men sikkert opp typiske brukerprofiler og samler stadig mer informasjon om hva målgruppen din ønsker.

Deretter gir du brukerne det de ønsker, gjennom perfekt tilpasset målrettet innhold.

Du kan foregripe spørsmålene deres og besvare dem før tvilen melder seg hos brukerne. Ved hjelp av søkeordanalyser som avdekker kundenes intensjoner, tilfører du et psykologisk element til innholdet, noe som kommer til å imponere og glede kundene.

Du forstår hva søkeordene de skriver inn på søkemotorene, forteller om brukernes intensjoner, slik at du kan tilpasse innholdsplanen din deretter. Søkeord med lang hale gir deg enda mer detaljert informasjon. På dette grunnlaget kan du produsere innhold som er mer spesifikt, relevant og fokusert på nytteverdi.

en tidligere artikkel har jeg utforsket åtte spesifikke aspekter ved en effektiv plan for innholdsmarkedsføring som bidrar til at du kan innta lederposisjonen i nisjen eller markedet. Du kan oppnå gode resultater ved å kombinere disse prinsippene med dem vi nettopp har gjennomgått.

Synergieffektene ved å kombinere SEO og innholdsmarkedsføring kan oppsummeres slik:

Kartlegg kundenes intensjoner, og tilpass innholdet ditt etter behovene deres.

For å oppnå dette må SEO-teamet og innholdsteamet i bedriften samarbeide tett og godt helt fra starten av.