I eventyret om Jack og bønnestengelen bytter gutten familiens eneste melkeku mot tre magiske bønner. Moren hans blir rasende og kaster dem ut av vinduet. I løpet av natten blir bønnene til en gigantisk bønnestengel. Jack klatrer opp til et kongerike i himmelen, og herfra henter han skatter som gjør ham rik.

For nettbutikker fungerer søkemotoroptimalisering som magiske bønner. Bedriften din kommer også til å tjene en formue!

Hvorfor trenger nettbutikker SEO?

Det spiller ingen rolle om bedriften er liten eller stor, nettopp har etablert seg eller står oppført på Fortune 500-listen: Dere trenger uansett SEO for at nettbutikken skal bli så lønnsom som mulig.

Tipsene jeg presenterer i dette innlegget, bygger på over 20 års praktisk erfaring med SEO og netthandel. Alle anbefalingene er basert på analyse av ekte data – ikke intuisjon eller magefølelse – der vi har prøvd oss frem og gjort erfaringer i ekte oppdrag.

Grunn 1: SEO er viktig for at kundene skal klare å finne deg

Hvis du har en nettbutikk uten SEO, investerer du store summer uten å være sikret inntekter.

Sjekk selv: Åpne analyseverktøyet du bruker, og se hvor mesteparten av trafikken, konverteringene og salgene stammer fra. Organiske søk er sannsynligvis en av de viktigste inntektskildene til bedriften din. I mange virksomheter stammer mesteparten av trafikken som genererer inntekter, fra Google. (Og hvis dette ikke er tilfellet i bedriften din, gjør dere noe alvorlig galt.)

Den teknologiske utviklingen har medført store endringer i kundenes kjøpevaner. I dag er søk en selvskreven del av beslutningsprosessen.

Hvis du ikke forholder deg til SEO, risikerer du altså at bedriften din ikke er synlig under kjøpsprosessen til kundene dine. Hvis du ikke er oppført i søkeresultatene, vet færre kunder om deg, du selger mindre, og veksten flater ut. Samtidig tillater du at konkurrentene dine øker salget og lønnsomheten, slik at de blir stadig sterkere.

Du kan også se denne problemstillingen fra et annet perspektiv: Vekstpotensialet til bedriften din er enormt. Altfor ofte opplever jeg at kunder er fornøyde med å oppnå gjennomsnittlige rangeringer i Googles søkeresultater. De forstår ikke at de har muligheten til å oppnå betydelig høyere omsetning og inntekter.

Varsellampene begynner umiddelbart å lyse hvis inntektene dine synker med 50 prosent. Dette er imidlertid ikke tilfellet hvis du ikke klarer å utnytte muligheten til å oppnå 50 prosent vekst. Med en god SEO-strategi klarer du å utnytte slike muligheter.

Grunn 2: Med SEO kan du forbedre bunnlinjen på en kostnadseffektiv måte

De av kundene mine som oppnår best resultater, bruker mesteparten av tiden og ressursene sine på aktiviteter som bidrar til at de når målene sine – og mindre på områder med mindre innvirkning eller potensiell innvirkning. Arbeidet blir mer kostnadseffektivt når strategien for salg og markedsføring bygger på riktig analyse av situasjonen, markedet og konkurranseforholdene. Samtidig er det viktig at bedriften utarbeider planer som gjenspeiler dens sterke sider og ressurser.

I bransjer og nisjeområder med høy konkurranse må du betale mange dollar per klikk for å tiltrekke trafikk til nettstedet. Andre betaler dyrt for bannerannonser. Med effektiv SEO er du mindre avhengig av slik trafikk. Du kan selvfølgelig fortsatt kjøpe annonser. SEO kan imidlertid bidra til å sikre salg og inntekter i perioder når budsjettet er stramt.

Til forskjell fra betalt søketrafikk er trafikken fra organiske søk «gratis»: Du betaler ikke for hvert klikk, hver konvertering eller visning. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at SEO alltid har vært så populært. Med SEO kan du tiltrekke trafikk i store volumer uten å måtte betale direkte for trafikken. (Det er selvfølgelig kostnader knyttet til å engasjere en SEO-konsulent, men dette gjelder alle former for markedsføring på nettet.)

Nettbutikker som har lykkes, har prioritert SEO for å optimalisere nettstedet sitt for Google (og andre søkemotorer). Jeg har opplevd at små, lokale nettbutikker i Norge har klart å dominere nisjeområder i hard konkurranse med ledende internasjonale selskaper. Overraskende nok har de oppnådd dette selv med relativt begrensede budsjetter og ressurser. Noen av dem har simpelthen bare fulgt enkle anbefalinger for SEO.

Disse bedriftene har en unik innstilling. Tilnærmingen, forberedelsene og planleggingen deres skiller seg ut. SEO inngår i den overordnede strategien for markedsføring og knyttes sammen med aktiviteter som innholdsmarkedsføring og markedsføring i sosiale medier. Dette oppnår de med støtte fra en erfaren SEO-konsulent.

Ved å integrere SEO i andre markedsføringsaktiviteter oppnår du to fordeler: Disse aktivitetene blir mer effektive, og du blir også mer synlig i organiske søk. Du sparer tid, og kostnaden per konvertering synker. Du bruker mindre, men oppnår samtidig mer.

Grunn 3: SEO er en svært god investering ettersom effekten er langvarig

Med SEO oppnår du resultater som er målrettede, kostnadseffektive og målbare – også på lang sikt.

Effekten av SEO varer ikke bare noen uker eller måneder. Det er ingen som «trekker ut kontakten». Med betalt annonsering synker trafikken med én gang du slutter å betale. SEO fortsetter å fungere kontinuerlig og på ubestemt tid.

Den langsiktige effekten av en god SEO-strategi er åpenbar. Til forskjell fra de fleste former for markedsføring, der du begynner på nytt hver gang, blir SEO stadig sterkere med tiden. Du kan bygge videre på arbeidet du gjorde i fjor, slik at bedriften på sikt kanskje kan dominere nisjeområdet eller markedet ditt.

Du kan til og med ta en pause fra arbeidet med SEO og fokusere på andre områder av virksomheten i noen uker eller måneder. Når du plukker opp tråden, er SEO-strategien kanskje like effektiv som før – eller i hvert fall nesten. Til forskjell fra betalt annonsering stopper ikke strømmen av kunder og salg i det øyeblikket du tråkker på bremsen. Hvis du har begrenset med midler og er nødt til å stoppe annonseringen, er bedriften fortsatt synlig i de organiske søkeresultatene.

I dag er SEO obligatorisk for nettbutikker

Den største utfordringen jeg opplever i arbeidet med SEO, er å få oppdragsgiverne til å innse hvor dypt integrert Google er i kundenes hverdag. Dermed har SEO også avgjørende betydning for de økonomiske resultatene til nettbutikker. Ettersom ledelsen ikke alltid «ser problemet», får SEO ikke oppmerksomheten og budsjettmidlene disiplinen fortjener.

Dette medfører begrenset vekst i bedriftene. I stedet for å videreutvikle bedriftene ved hjelp av profesjonelle SEO-konsulenter bruker de penger på en lite hensiktsmessig måte. Mange legger planer uten å ha innhentet gode data fra analyser, og de gjennomfører halvhjertede SEO-aktiviteter som ikke er fundert i planer eller strategier.

For at du ikke skal bli forbigått av konkurrentene, er det viktig at du ikke gjør de samme feilene. Med søkemotoroptimalisering kan du øke salget og inntektene fra nettbutikken og kanskje bli markedsleder i bransjen. I løpet av svært kort tid tjener du inn investeringen i SEO, mens effekten varer i mange år fremover.

Trenger du hjelp med SEO for nettbutikk? Jeg kan hjelpe deg.