En lektor på en handelshøyskole ville teste studentene sine. Han stilte dem et spørsmål.

«Ville du ha ansatt meg hvis jeg opplyste at timeprisen min var 50 000 kroner?»

Den ene studenten etter den andre svarte. Alle var enige: «Selvfølgelig ikke!»

Så spurte han dem:

«Hva om jeg kunne gi deg råd som ville føre til at du kunne øke fortjenesten din med 10 000 kroner timen – hver dag, i mange år fremover? Ville svaret ditt vært annerledes? »

Ikke overraskende sa de fleste studentene at dette endret saken, de ville mer enn gjerne ha betalt timeprisen!

Lektoren brukte dette eksempelet for å vise at «pris» alltid er en funksjon av «verdi». Pris avhenger av verdien en vare eller tjeneste representerer. Og dette gjelder i like stor grad for SEO som for alt annet.

Hvis optimalisering av nettbutikken din kan få nettstedet ditt til å rangere mye høyere på søkemotorer, og du dermed kan doble eller tredoble fortjenesten i løpet av kort tid, er beløpet du betaler en ekspert som kan gjøre dette mulig en svært lønnsom investering.

Det er dette jeg vil ta for meg i denne korte artikkelen.

Jeg vil prøve å forklare hvorfor SEO og forretningsutvikling bør gå hånd i hånd. Hvordan de sammen kan de gi deg et betydelig strategisk fortrinn, og at søkemotoroptimalisering og søkeordsanalyse er en investering som er vel verdt prisen.

Søkedata kan forutsi fremtiden

Tenk deg å kjøre bil på en mørk, øde strekning uten frontlys – og så slå på kraftige fjernlys. Du får oversikt. Du kan se veien, unngå hull og hindringer, og ha full kontroll over bilen i svingen du ser komme et par hundre meter fremfor deg.

For nettbutikker og e-handelsaktører kan søkeordsanalyse være et slikt fjernlys. Den kan lyse opp i mørket, gi deg oversikt over fremtidige markedstrender. Med innsikt i søkedata vil du få bedre dømmekraft og bedre forutsetninger for å fatte riktige beslutninger. Du kan ta avgjørelser basert på informasjon og kunnskap, i stedet for å gjette og håpe på det beste.

Derfor bør alle bedrifter som selger produkter eller tjenester online, sørge for at en profesjonell og grundig søkeordsanalyse inngår som en sentral del av virksomhetens utviklingsprosess.

Søkemotoroptimalisering er et kraftfullt verktøy. Et redskap som gjør det mulig å forutse kundeadferd, og avgjøre hvor man bør investere for å oppnå vekst og utvikling, på bakgrunn av fakta. Hvis du tror SEO bare dreier seg om kartlegging, går du glipp av det virkelige potensialet – som er å bruke søkedata og SEO-analyse til å planlegge forretningsutvikling.

Dette kan en søkeordsanalyse fortelle deg

En SEO-spesialist kan utlede utrolig mye informasjon av søkedata.

Du kan for eksempel få hjelp til å:

 • kartlegge det totale markedet for organiske søk på Google etter det du tilbyr, og deretter finne ut hvor stor del av dette markedet du for tiden dekker. Resultatet viser deg hvor stort ditt potensielle marked er, målgruppen du kan nå gjennom effektiv bedriftsutvikling.
 • dele målmarkedet inn i kategorier, underkategorier, eller produktspesifikke nivåer.
 • kombinere denne informasjonen med dine egne nettanalysedata, salgstall og profittmarginer for å beregne hvor mye du kunne tjene hvis du klarte å nå ditt fulle potensial, i form av markedsandel.
 • utarbeide prognoser på grunnlag av konkrete tall (penger) og forkjellige valutaer (f.eks. NOK, USD eller EURO).
 • vise hvor stor del av potensiell nettstedtrafikk (besøkende, potensielle kjøpere) du for øyeblikket går glipp av, basert på historiske søkedata og trender.
 • projisere fremtidige inntjeningsestimater, basert på hvor effektivt trafikk til nettstedet historisk sett er konvertert til salg. Du kan for eksempel beregne effekten det ville ha på omsetning og profitt om du klarte å rykke opp fra femteplass til tredjeplass på Google-søk.

Slik bruker du søkedata effektivt

Hvorfor er søkeordsanalyse viktig for alle nettbutikker og e-handelsaktører?

Søkeordsanalyse gir deg mulighet til å fokusere på bedriftsutvikling på bakgrunn av økonomiske resultat, uten å la deg blende av høye søkevolum og populære søkefraser.

Du kan bruke tid og ressurser på det som virkelig betyr noe for bunnlinjen, og unngå å kaste bort ressurser på unødvendig kosmetisk arbeid, eller på områder som er mindre lønnsomme.

SEO er ikke en teoretisk øvelse. Målet med SEO er ikke å ha det gøy. For de fleste nettbutikker er målet med SEO én ting …  økt profitt.

Husker du spørsmålet høyskolelektoren stilte elevene sine? Når du skal kjøpe SEO-tjenester, bør du først bestemme deg for hvor mye du ønsker å tjene – og så vurdere prisen du synes det er verdt å betale for å oppnå målet. Verdien av tjenestene en SEO-ekspert tilbyr er muligheten for økt profitt. Det er meningsløst å sammenligne tilbud fra ulike SEO-leverandører basert på timepris.

Du må med andre ord se på verdien søkemotoroptimalisering har for bedriftens fremtidige profittmuligheter.

 • Ikke fokuser på høyere rangering på bestemte søkeord.
 • Ikke bruk populære søkeord ene og alene for å få større søkevolum.
 • Kombiner dine egne salgstall med søkeordanalyse, konkurrentanalyse og innholdsstrategianalyse for å beregne sannsynlige økonomisk resultat.

Bare da kan du vurdere om prisen du betaler en SEO-konsulent er en god investering.

Slik kan søkeordsanalyse drive bedriftens vekst og utvikling

Søkedata er svært verdifulle. De er mer nøyaktige enn tradisjonelle analyser basert på spørreundersøkelser eller intervjuer.

Søkedata avslører hvordan folk faktisk tenker og handler … ting de kanskje ikke svarer ærlig på i markedsundersøkelser. Søkedata gir deg informasjon du vil gå glipp av hvis du stoler på at et tilfeldig utvalg personers svar på en undersøkelse er representativt for målgruppen din.

Søkeordsanalyse gir deg mulighet til å være flue på veggen. Du kan saumfare kundenes adferd under hele kjøpsprosessen. Søkedata er et aggregat av millioner av handlinger som til sammen fører frem til kjøpsbeslutninger.

Og denne innsikten er uvurderlig for videreutviklingen av forretningsideer og markedsføringsstrategier.

Jeg ser ofte selskap som gjør det relativt godt offline, men som bare oppnår 5 % til 15 % av markedsandelene på organiske søk på Google. Dette betyr at de har stort potensial for vekst, de kunne nå 85 % til 95 % flere potensielle kunder – hvis de bare visste hvordan!

Søkeordsanalyse kan være ditt hemmelige våpen. Et våpen du kan bruke til å oppnå dominans over markedssegmentet. Jeg kan

 • vise deg nøyaktig hvordan du bør gå frem.
 • bringe til veie informasjonen du trenger for å planlegge nettstedet effektivt.
 • gi råd om redesign av nettstedet for å gjøre det mer kundesentrisk.
 • foreslå hvordan du bør prioritere innholdsinvesteringer.
 • forklare hva som skal til for å glede potensielle kjøpere.
 • hjelpe deg å overskygge konkurrentene og bli det toneangivende nettstedet på ditt område.

Til sammen vil alt dette kunne føre til at du dobler eller tredobler fortjenesten din i løpet av kort tid … og gi deg økt profitt i mange år fremover.

Som du forstår, er søkedata og SEO et kraftig våpen i kampen om kundene, viktig for enhver virksomhets vekststrategi. Når du er klar over dette, bør du ikke kaste bort tid. Jo lenger du venter, jo mer penger går du glipp av!