Vi samarbeider gjerne!

Søker du en samarbeidspartner innen SEO-tjenester? Eller lurer på vi ønsker å samarbeide med deg innen tjenester vi ikke tilbyr selv, som f.eks. webutvikling, innholdsproduksjon, betalt søk, eller på andre fagområder?

Vi er et tryggere alternativ, uten risiko og overraskelser

Ser du verdien av å samarbeide med en ekstern SEO-konsulent i kundeleveranser, prosjekter og anbud? Men så finnes det en bekymring som holder deg tilbake?

Handler dette om frykten for at samarbeidspartneren forsøker å selge seg inn til kundene dine med andre tjenester på områder som dere er konkurrenter på?

Dette vil aldri skje hos oss, fordi vi er et rendyrket SEO-byrå som fokuserer kun på SEO, SEO-tjenester og SEO-konsulentoppdrag.

SEO-konsulent Trond Lyngbø i Search Planet AS i Oslo, Norge

Vi er spesielt interessert i SEO-samarbeid som handler om dette

Teknisk SEO

Du kan gjerne være et byrå som tilbyr tjenester innen webutvikling, UX-design eller på andre fagområder.

Netthandel

Du tilbyr kanskje tjenester innen webutvikling, design, innhold eller annet. Du trenger eksperthjelp på SEO-analyse, arkitektur, teknisk SEO, m.m.

Migrering av nettsteder

Relevant case kan være plattformbytte, redesign, strukturelle endringer, rebranding, endring på domenenivå. Å sikre Google-resultatene, kan være ønskelig.

Du er spesielt relevant for oss dersom du passer til en av disse beskrivelsene

Freelancer

Du er en selvstendig konsulent som tilbyr tjenester innen innholdsproduksjon, oversetting, søkeordsanalyse, betalt søk eller CRO.

Webbyrå

Du er et webbyrå eller et konsulentselskap som trenger vår SEO-ekspertise over en lengre periode selv. God match med våre kunder kan også gi flere oppdrag til deg.

Innholdsbyrå

Du er et innholdsbyrå som ønsker å samarbeide med en SEO-ekspert og få hjelp i oppdrag og leveranser. Du kan hjelpe oss med innhold når våre kunder trenger det.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt og be om en prat om samarbeid, så tar vi det derifra.

Om ossTa kontakt for en prat!