Nordens største på SAP får hjelp av oss med SEO for SAP Commerce Cloud-løsninger og enterprise ecommerce-plattformer

Vi har omfatttende kompetanse og lang erfaring innen SAP replatforming, migreringer.

Vår målgruppe er enterprise-segmentet

Vår målgruppe er større selskaper med krevende utfordringer som trenger ekstra tung seniorkompetanse og ekspertise innen SEO, men også høy ekspertise og erfaring med SAP Commerce Cloud i større og krevende e-handelsorganisasjoner og bedrifter med mange interne ansatte og eksterne leverandører og underkonsulenter.

Vi jobber også med mindre selskaper, men kjernemålgruppen vår er større milliardselskaper med ledende posisjon i ett eller flere markeder.

Vi hjelper våre kunder med SEO for Commerce Cloud-løsninger og ecommerce-plattformer og SEO for nettbutikker.
Vi arbeider i team med våre kunder, og deres eksterne leverandører for å oppnå gode resultater og sikre synergier.

Vår tilnærming til SEO er ikke begrenset til Google-rangeringer, men en helhetlig forretningsoptimalisering, og handlingsrettede tiltak hvor kunder og omsetning står i sentrum.

Vi bistår både strategisk og i implementeringsarbeid, med hands-on teknisk SEO sammen med kundenes utviklere, hjelper ansatte som jobber med PIM med beriking av produktsider, og database-team med det som trengs. Alt fra planlegging og implementering, til forvaltning og videreutvikling.

Kompetanseoverføring til våre kunder er også noe vi mener er viktig for å lykkes på sikt. Vi deler helhjertet av vår kompetanse, og er 100% åpen om alt vi gjør.

Les gjerne mer om hvordan vi jobber med SEO for nettbutikker og e-handel.

Lang erfaring med migrering til SAP Commerce Cloud og enterprise ecommerce-plattformer

Vær klar over at migrering kan være en unik mulighet til å få en flying start på synlighet og salg.

Vær også klar over at det er risiko for en langvarig «dropp» i synlighet, trafikk og omsetning.

Dessverre er regelen ofte i stedet slik at migrering oftest fører til uforutsette problemer som varer lenge og påfører bedriften tapt salg og omsetning i årevis. Dette er ikke unikt for SAP. Det gjelder alle løsninger.

Å migrere en nettbutikk er ikke like enkelt som å migrere vanlige nettsteder. Du må ta hensyn til mange flere ting.

Gjør du det riktig før du lanserer, reduserer du faren for å få et fall i rangering på Google og påfølgende tapte salg og omsetning. Du kan forebygge innholdsduplisering og crawling-problemer. Det er mange ting du kan gjøre raskt og enkelt i staging-miljøet, offline, før lansering.

Det kan være greit å være klar over at vi også har lang erfaring og holder ekspertnivå på flere andre alternativer til SAP Commerce Cloud, eksempelvis Intershop, Episerver, Magento, med flere. Skal du migrere fra en av disse løsningene, eller til en av dem, er dette noe vi har kompetanse på.

Vi har ledet migrering både til og fra SAP for plattfomer som har hundrevis av produktkategorier og titusenvis av produktsider og redaksjonelt innhold i hvert land, og en rekke sidetyper og avansert funksjonalitet og behov knyttet til integrasjoner og skreddersøm med tanke på lokalisering og utrulling over landegrenser og språkhåndtering og arkitektur og struktur som må på plass for å lykkes godt med SEO i miksen av mange elementer og behov.

Enten du trenger ekspertise på et grunnleggende nivå eller har komplekse og krevende oppgaver til oss knyttet til crawling, indeksering og rangering som virker «uløselige», eller du trenger å få avklaring på spesifikke elementer, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Vi er kyndige til å gå i dybden på komplekse og krevende caser knyttet til f.eks. JavaScript, rendring av innhold, dynamiske URLer forårsaket av filtre, sortering og lignende.

Har du enklere sidetypemal-spesifikke sjekkpunkter på listen din som du vil ha en ekstra sparringspartner som du kan diskutere veien videre med, så kan konsulenten i de aller fleste tilfeller være i stand til å svare deg direkte og gi deg alternativer og løsningsforslag på direkten også. Utfordre oss gjerne.

Ønsker du å spikre en innholdsstrategi og lage en kravspesifikasjon for ulike sidetyper, UX, JavaScript-løsninger, PWA, arkitektur på teknisk plattform, informasjonsarkitektur for nettbutikk og struktur på produktkategorier og navngiving av disse, organisering av produktsider i dem, integrasjon med redaksjonelt innhold og kjøpsguider og produkttester fra CMS-løsninger og plattformer som CoreMedia, WordPress eller egenutviklede løsninger, så har vi mangeårig erfaring og ekspertise på dette.

Å ta grep på et slikt område før migrering, vil være et slikt løft som har kraft til å skape oppsiktsvekkende vekst på kort tid. Det kan også flytte deg fra klassisk silobasert artikkelproduksjon til strategisk innholdsmarkedsføring på en effektiv måte, med justeringer i rammeverket og strukturen. Dette bør gjøres før migrering, og ikke etterpå.

Hvorfor velger bedrifter å jobbe med oss?

I de fleste tilfeller blir vi kontaktet av våre kunder i god tid, på planleggingsstadiet. Det er vanligvis tre grunner til at e-handelsbedrifter tar kontakt med oss på et tidlig stadium, og ikke venter, slik man gjerne gjør i andre bransjer:

  • De vil ha de beste i landet på optimalisering for nettbutikker og e-handel
  • De har jobbet med oss tidligere
  • De ønsker å gå fra ad hoc til strategisk SEO

Selv om vi foretrekker å starte med en situasjonsanalyse først, kan vi selvsagt også hjelpe deg med prosjektbaserte oppdrag av kort varighet, som migrering gjerne blir for mange, spesielt om lansering er like rundt hjørnet og du har dårlig tid.

Noen gjengangere i et slikt prosjekt vil ofte være f.eks:

  • Luke ut kjente SAP-SEO-problemer før lansering
  • Forebygge innholdsduplisering
  • Robots.txt-fil og metadirektiver i HTTP-headere
  • Informasjonsarkitektur, nettstedsarkitektur og URL-struktur
  • 301 redirects
  • Forvaltning
  • Med flere

Dette er de mest vanlige ingrediensene på listen over ting vi gjør i et migreringsprosjekt. Listen er rimelig lang, så vær klar over at det er mye mer enn dette, men her har du altså noen stikkord om hva, hvorfor og hvordan.

Populære brukstilfeller for teknisk SEO om du bruker SAP Commerce Cloud-løsninger og enterprise ecommerce-plattformer

Her kan du lese noen utvalgte eksempler på oppgaver og behov vi kan hjelpe deg meg.

Kravspesifisering

For at bedriften skal ha en god mulighet for å lykkes er det viktig å involvere en teknisk SEO-konsulent som kan hjelpe deg å få på plass et solid fundament og en grunnmur som ikke byr på store problemer senere for bedriften.

Forretningskrav

Det er viktig at forretningskravene settes tidlig og før du setter i gang med planlegging ut utvikling. Involver oss tidlig i prosessen, slik at vi kan hjelpe deg og dine leverandører med dette. Vi kan deretter hjelpe deg med bryte dette ned til håndterbare og delegerbare oppgaver og Jira-tickets med tekniske detaljbeskrivelser og akseptansekriterier.

Risikoer

Enten du skal bygge en e-handelsplattform for første gang eller du skal videreutvikle den du allerede har, er det viktig å vurdere risiko. En stor risiko for langvarig, negativ finansiell påvirkning er plattformbytte og migrering til en annen e-handelsplattform.

Overlappende fagområder

Skal du lykkes med å bygge en nettbutikk som gjør det godt på Google organisk søk, må mange ulike fagområder og personer i andre roller få opplæring, krav og hjelp til å forstå hva de skal gjøre og hva konkret som forventes av dem.

Skjermbilde fra Google Analytics etter SEO for nettbutikk

Premium SEO-tjenester for store bedrifter, butikkjeder og nettbutikker.


Langvarig høy effekt på forretningskritiske mål og KPIer.

MEDIEOMTALE

Anerkjent SEO-ekspertise


Våre dyktige ansatte har over flere år oppnådd gode resultater og internasjonal anerkjennelse.

Forbes-omtale.

Omtalt og presentert som en av verdens 25 fremste SEO-spesialister.

Trond Lyngbø: SEO Columnist At Search Engine Land

Search Engine Land: Topplistet SEO-spaltist fem år på rad (50+ publiserte spalter.)

Google IT: Bok om søkemotoroptimalisering med Trond Lyngbø fra Search Planet AS i Oslo, Norge.Google It: Medforfatter av internasjonal bok om SEO utgitt av Springer.

Medieomtale

Pluss mye, mye mer som du kan lese om.

Les mer
Trond Lyngbø, Senior SEO-konsulent.

Snakk med oss om SEO for SAP Commerce Cloud-løsninger og enterprise ecommerce-plattformer

Send gjerne en henvendelse via kontaktskjemaet. Du kan også ta direkte kontakt med konsulenten din, Trond Lyngbø. Kontaktinformasjon og ansattprofil finner du ved å klikke her.

Ta kontakt