Hybris SEO-konsulent

Vi jobber med en rekke av landets største virksomheter, og våre kunder omsetter for milliarder. Felles for noen av de store tunge e-handelsaktørene vi jobber med, er at de bruker e-handelsplattformen SAP Hybris.

Vi hjelper våre kunder med SEO for Hybris og e-handel, og arbeider i team med dem, og deres eksterne leverandører for å oppnå gode resultater og sikre synergier.

Vår tilnærming til SEO er ikke begrenset til Google-rangeringer, men en helhetlig forretningsoptimalisering, og handlingsrettede tiltak hvor kunder og omsetning står i sentrum.

Vi bistår både strategisk og i implementeringsarbeid, med hands-on teknisk SEO sammen med kundenes utviklere, hjelper ansatte som jobber med PIM med beriking av produktsider, og database-team med det som trengs. Alt fra planlegging og implementering, til forvaltning og videreutvikling.

Kompetanseoverføring til våre kunder er også noe vi mener er viktig for å lykkes på sikt. Vi deler helhjertet av vår kompetanse, og er 100% åpen om alt vi gjør.

Les gjerne mer om hvordan vi jobber med SEO for nettbutikker og e-handel.

Trygg migrering til Hybris

Vær klar over at migrering kan være en unik mulighet til å få en flying start på synlighet og salg.

Dessverre er regelen ofte i stedet slik at migrering oftest fører til uforutsette problemer som varer lenge og påfører bedriften tapt salg og omsetning i årevis. Dette er ikke unikt for Hybris. Det gjelder alle løsninger.

Å migrere en nettbutikk er ikke like enkelt som å migrere vanlige nettsteder. Du må ta hensyn til mange flere ting.

Gjør du det riktig før du lanserer, reduserer du faren for å få et fall i rangering på Google og påfølgende tapte salg og omsetning. Du kan forebygge innholdsduplisering og crawling-problemer. Det er mange ting du kan gjøre raskt og enkelt i staging-miljøet, offline, før lansering.

Hvorfor velger bedrifter å jobbe med oss?

I de fleste tilfeller blir vi kontaktet av våre kunder i god tid, på planleggingsstadiet. Det er vanligvis tre grunner til at e-handelsbedrifter tar kontakt med oss på et tidlig stadium, og ikke venter, slik man gjerne gjør i andre bransjer:

 1. De vil ha de beste i landet på optimalisering for nettbutikker og e-handel. De har forstått at Google har transformert handelen. At Google er tett integrert i kundenes liv, og at arbeid med å optimalisere for at kunder skal finne dem på Google er kritisk for salg og omsetning. De ser ikke på Google kun som en søkemotor, og har erkjent at SEO ikke lenger er en teknisk markedsføringsdisiplin som foregår på domenet og det som er publisert der. I deres øyne er arbeidet med SEO forretningskritisk. Det får høyeste prioritet. De vet at de ved å ignorere dette faktum, risikerer å eliminere seg selv på listen over alternativer når kundene søker etter tilbud og alternativer og velger hvor de skal bruke pengene sine. SEO er nå en investering for dem. Det handler gjerne, i deres øyne, mer om å komme i synk med kundereisen, og forretningsutvikling, enn ordet SEO, fordi det ikke lenger handler om maskiner og motorer, men mennesker, penger og markedsandeler. De har blitt anbefalt oss av en de stoler på. Noen har sett omtale i Forbes, Kapital eller Finansavisen. De oppfatter at Search Planet tilbyr internasjonalt anerkjent ekspertise og har optimalisering av nettbutikker og e-handel som kjernevirksomhetsområde. De har ofte lest spalter på Search Engine Land, blogginnlegg på vår egen blogg, en bok, deltatt på et foredrag vi har holdt på en konferanse eller et seminar, eller har blitt anbefalt oss av en tidligere kunde eller person i nettverket som peker på oss.
 2. De har jobbet med oss tidligere. Noen av våre viktigste kunder har kommet til oss på bakgrunn av gode resultater og godt samarbeid med ansatte mens de jobbet for andre arbeidsgivere. Det har kanskje gått noen år, men så plutselig oppstår det en situasjon som de oppfatter som spesielt viktig. De er trygghetssøkende.
 3. De ønsker å gå fra ad hoc til strategisk SEO: Vår metode og prosess er basert på «diagnose før behandling»-prinsippet. Som når en doktor diagnostiserer pasienten før behandling. Det er sjeldent en god kur å skrive ut 1 stk. tablett per dag av de topp 10 mest populære sykdommene i landet om pasienten har vondt i et kne, enig? Vi arbeider metodisk og systematisk. Vi rapporterer med KPI-er som det kan settes et lokalt valutategn bak. Finansiell påvirkning. Vi prioriterer aktiviteter basert på det samme. Vi bryter ned tallene på kategori- og underkategorinivå individuelt basert på de ulike produktkategoriene. Vi kombinerer søkedata, våre data og kundens historiske dokumenterbare resultater og får dermed et klart, tydelig og realistisk revenue forecast. Vi kjenner kroneverdien på vekstpotensialet for hver kategori, og kan styre ressursene dit det er flest penger å hente, og mindre fokus på andre uviktige kategorier eller implementeringer. Det gir ingen mening da å fordele ressursene i SEO-budsjettet og dine resurser og tid likt på hver kategorisjef lenger. Og internpolitikk blir ikke en veisperring. Vårt mål er ikke å score 100% på et online SEO-verktøy som scanner snettstedet. Vi blir hentet inn fordi vi er kjent for å være den aktøren som er gode på å flytte penger inn på bedriftskontoen til kundene våre. Fordi det er det vi gjør. Du vil bort fra rangeringsfokus på nøkkelord og trafikk. Du ønsker noen som kan utfordre både marked og digital-avdenligen, men bistå med å transformere tankesettet i toppledelsen og forankre viktighet som er nødvendig for å få realistiske budsjetter og støtte for å gjøre det mulig å hente ut potensial og levere på kravene som stilles. Du trenger noen som snakker pengespråket som er det eneste språket ledelsen forstår (og bryr seg om). Vi er en slik leverandør.

Selv om vi foretrekker å starte med en situasjonsanalyse først, kan vi selvsagt også hjelpe deg med prosjektbaserte oppdrag av kort varighet, som migrering gjerne blir for mange, spesielt om lansering er like rundt hjørnet og du har dårlig tid.

Noen gjengangere i et slikt prosjekt vil ofte være f.eks:

 • Luke ut kjente Hybris-SEO-problemer før lansering: Selv ikke Hybris kommer ferdig optimalisert og konfigurert ut av esken. det er en populær feil å anta det, fordi løsningen er kostbar, solid og søkemotorvennlig (i følge leverandør). Det du må vite er at søkemotorvennlig og søkemotoroptimalisert betyr to helt forskjellige ting. Faktisk er det et tresifret antall unike plattform-spesifikke aktiviteter på vår Hybris-SEO-plan når vi overtar en ny kunde som søker vår hjelp til søkemotoroptimalisering av nettbutikk. For en e-handelsbedrift som selger tusenvis av produkter i nettbutikk, online, i kombinasjon med salg i lokale butikker og varehus på forskjellige steder, er det spesielt viktig å planlegge migreringen nøye og ha en solid plan før dere lanserer. Dette er ikke noe som er viktig av og til. Det er viktig for alle bedrifter som driver med e-handel. Alle våre kunder har, eller har hatt, dette behovet. De som har gjort hjemmeleksen sin og lykkes med å migrere til Hybris fra løsninger som f.eks. Intershop, Episerver, Magento eller skreddersydde løsninger, sparer store beløp på unødvendig feilretting. Samtidig unngår de tapt salg og omsetning fordi de ikke klarer å hente ut sitt fulle potensial, eller fordi de trodde at rangeringene var sikre som pengene i banken, og får problemer når de ikke er forberedt på at tapt salg og omsetning fører til problemer med finansen. Når dette er sagt, vi har flere kunder på Hybris som gjør det skarpt. Vi opplever Hybris som et robust, fleksibelt og godt utgangspunkt. Når standardløsningen «pakkes ut av esken», er utgangspunktet godt til å bygge videre på og tilpasse for våre kunders unike finansielle mål og langsiktige strategier og skaleringsbehov i fremtiden. Nettopp fordi det er søkemotorvennlig. Kompetanseoverføringen i prosjektet vil samtidig styrke dine interne webutviklere/eksterne webutviklere og webbyråer. Når vi har gjort dette sammen på en god måte, under kontrollerte forhold, oppnår du mange synergier og gevinster på sikt. De vil bli selvgående og du blir selvforsynt på teknisk SEO og vi kan fokusere på vekststrategier og hvordan du kan øke omsetningen din via Google organisk søk ved å komme bedre i synk med kundereisen og de ulike stegene i kjøpsprosessen. I stedet for å bruke oss som vaktmestere til opprydding og reparere ting med streng og teip når du ikke trenger det, kan du i stedet bruke oss som en strategisk sparringspartner når det kommer til forretningsutvikling, penetrering av nye markeder og få klarhet i prioriteringsrekkefølgen din som du må arbeide etter for å f.eks. doble omsetningen din på halve tiden. Slik kunder har brukt oss til flere ganger, som har ført til omtale hos blant annet Kapital og Finansavisen. Ja, til og med hos Forbes. Fordi det vi sier stemmer, og det vi gjør er akkurat det som trengs for å få ønsket oppnådd resultat til å skje. Mens vi styrer budsjettene og ressursene bort fra ikke-lønnsomme, eller mindre lønnsomme produktkategorier eller aktiviteter, til prioriterte produktkategorier og underkategorier og implementeringer som gir høy effekt og kan skaleres raskt, med langvarig resultat, langt inn i fremtiden.
 • Forebygge innholdsduplisering: Forebygging av innholdsduplisering og indekseringsproblemer, site-wide, for alle dynamisk genererte URLer som oppstår på grunn av fasetter, filtrering, sortering og lignende. Ignoreres dette før lansering, vil du snart oppdage at Google finner, følger og indekserer millioner av unike URL-er med duplisert innhold. Dette kan forvirre Google. Det kan, på sikt, føre til skaleringsproblemer. Det kommer ut av kontroll i løpet av kort tid (uker).
 • Robots.txt-fil og metadirektiver i HTTP-headere: Feil bruk av robots.txt-filen (disallow) på serveren og metadirektiver (index, follow og noindex, nofollow) i HTTP-headeren på hver enkelte unike URL fører vanligvis til at Google blir blokkert fra å følge instruksene i HTTP-headeren som sier at en side skal indekseres, ikke indekseres, om crawlere skal følge lenker videre, eller ikke. Det fører også til uheldige situasjoner der staging-miljøer (utviklingsserveren hos webleverandøren) blir indeksert av Google fordi det eksterne webbyrået som lager løsningen i stedet for å blokkere indeksering av HTML-dokumentene med noindex i HTTP-header på alle URL-er individuelt, forsøker å blokkere Google ved å legge inn en disallow i robots-txt-filen. Problemet er at det er feil bruk. Robots.txt-filen skal ikke brukes til å håndtere indeksering av HTML-dokumenter eller non-HTML-dokumenter. Indeksering skal styres på side-for-side basis med metadirektiver, f.eks. noindex. Ofte legger webbyrå inn både disallow i robots.txt-filen og noindex i HTTP-headeren. Men det hjelper ikke, fordi du da blokkerer Google sin mulighet til å lese instruksen i HTTP-headeren på de ulike URL-ene, og vil ikke følge disse instruksene om å ikke indeksere innholdet. Dette er en populær feil vi ofte ser forårsake problemer med innholdsduplisering som skjer fordi webbyrå feiler med å forebygge innholdsdupliseringen som oppstår på grunn av ovenfor nevnte punkt, millioner av uønskede unike sider med det identiske innholdet.
 • Informasjonsarkitektur, nettstedsarkitektur og URL-struktur: Hvordan du organiserer kategorier og underkategorier, og navngivingen av disse, er kritisk for å lykkes med SEO for nettbutikker. Vi finner ut om du bør organisere annerledes, endre navn, eller foreta endringer i struktur for å oppnå bedre skalerbarhet og fremtidssikre løsningen på en god måte. Med søkeordsanalyse og avansert SEO-analyse og teknisk SEO, klargjør vi løsningen for deg før du går live.
 • 301 redirects: Endres URL må du 301-redirecte den gamle URL-en til den nye, en-til-en. Ellers får du mange 404 feilsider og kan risikere å rangere dårligere. Vi er gode på akkurat dette. Vi lager også rutiner for å overvåke og følge opp feil og mangler med dine ansatte, og sørger for en god plan for å automatisere overvåkning og unngå problemer i fremtiden – uten at det er komplisert og krevende for deg å forholde deg til. Vi tar hånd om XML-filer for deg, bistår webbyrå eller intern webutvikler med å sette opp løsningen på en god måte og trener dem opp på det de må kunne for å unngå problemer ved fremtidige oppgraderinger, endringer og videreutvikling.

Dette er de mest vanlige ingrediensene på listen over ting vi gjør i et migreringsprosjekt. Listen er rimelig lang, så vær klar over at det er mye mer enn dette, men her har du altså noen stikkord om hva, hvorfor og hvordan.

Vi hjelper deg gjerne!

Bruker din bedrift Hybris, og du ønsker å bli kjent med vår arbeidsmetodikk, oppnådde resultater og se konkrete eksempler på hvordan vi kan hjelpe deg, ta gjerne kontakt.

Vi kommer gjerne til deg, eller du kan komme til oss i våre kontorer i Posthuset i Oslo sentrum for en demo og uforpliktende samtale. Vi holder til vegg i vegg med Oslo Sentralstasjon (Oslo S). Alltid raskt og enkelt å komme seg til oss.

Du kan også sende oss en henvendelse via skjemaet under, så kontakter vi deg.

 

Send en beskjed

Ansatte i media

 • Trond Lyngbø, Forbes

 • Trond Lyngbø: SEO Columnist At Search Engine Land

 • Trond Lyngbø på MOZ (tidligere SEOmoz)

 • Trond Lyngbø på SEOBook.com