SEO-audit

Fysisk SEO-audit dokument

Ønsker du en SEO-audit av nettstedet eller nettbutikken ditt?

De fleste av kundene våres har behov for en full SEO-analyse, og grundig og helhetlig teknisk søkemotoroptimalisering, for å dekke helheten av hvordan Google fungerer i dag.

Men i enkelte tilfeller strekker kanskje ikke budsjettet til, eller man ønsker å ta trappetrinnsmodellen. Da kan en SEO-audit være et godt alternativ.

En SEO-audit er en forenklet utgave av analysen, men kan likevel være svært effektiv og gi meget godt resultat.

Vi har utviklet en arbeidsmetode som effektiviserer arbeidet vi gjør i forbindelse med en SEO-audit for nettsteder og nettløsninger.
Denne sørger for at vi som leverandør gang på gang kan levere informasjon og rådgivning i et dokument av høy kvalitet, til en raskere tid for våre kunder.

Dette vil sørge for at våre kunder får et kostnadseffektivt, godt utarbeidet og gjennomført dokument som ikke kaster bort tiden til verken dere eller oss. Her får dere for hånden et dokument dere kan velge å følge slavisk, eller dele opp etter hvilket budsjett og hvilken kapasitet dere har tilgjengelig.

SEO-auditen tar for seg forhold som blant annet:

 • teknologi
 • arkitektur
 • struktur
 • rammeverksoptimalisering
 • kode
 • innhold
 • Googles retningslinjer og beste praksis
 • med mer.

EFFEKTIVT

Strukturert og gjennomført


Vårt dokument er delbart slik at man raskt og enkelt kan implementere effektive forbedringer.

Auditen utforming er strukturert, og vil enkelt kunne deles opp slik at bedriftens forskjellige team kan få tilsendt/gitt kun de kapitler som er aktuelle for deres ansvarsområder. F.eks. vil man kunne skille ut den tekniske biten for utviklere, og det som fokuserer på innhold kan sendes til innholdsavdelingen.

Vi har alltid fokus på kunders finansielle mål. Vi opplever ofte at kunder ikke tenker stort nok, eller har et litt begrenset syn på hvordan søkemotorer har direkte påvirkning på de finansielle tallene.

Mange tenker at mer trafikk automatisk betyr mer penger i kassen. Dette er i de aller fleste tilfellene feil. Misforstå meg rett, baserer deres finansielle model seg på annonsevisninger, vil mer trafikk kunne by på mer penger i kassen, men ved å gjøre tiltak rett mot deres marked vil kassen kunne fylles opp gjerne på halve tiden. Gjør deres nettsted til en attraktiv markedsplass.

SEO-audit som står på egne ben

Vår SEO-audit vil blant annet bestå av:

 • Introduksjon
  • Hvert kapittel vil starte med en introduksjon hvor du som kunde får en forståelse av hva kapittelet handler om.
 • Hva
  • Du vil få tips og råd basert på årevis med hands-on SEO-erfaring, samtidig som rådene vil bli støttet opp av Googles og bransjes egne anbefalinger.
  • Vi vil gi gode, visuelle eksempler som gjør det lett å forstå. Selv for de som ikke kjenner så godt til temaet.
 • Hvorfor
  • Noen elementer kan være mer viktig for et type nettsted, mens andre elementer er viktig for en annet type. Eksempelvis: Nettsteder i YMYL-markedet er mer utsatt for Googles Medic-update enn hva for eksempel et nettsted om service-bransjen vil være.
  • Du vil kunne forstå hvorfor de gjeldende kapitlene er viktig for nettopp din bedrift, og hvordan de kan bistå dere i å nå deres finansielle mål.
 • Hvordan
  • Hvert kapittel og tema vil avsluttes med henholdsvis hva du bør gjøre og hvordan. Vi vil beskrive dette nøye, i tillegg til å vise med visuelle eksempler. Vi opplever at dette er til stor nytte for de som skal bruke dokumentet og dermed effektiviserer implementeringen. Dere bruker deres dyrebare tid til det som er viktig, det som fører dere nærmere målet, og unngår å bruke masse tid på kommunikasjon fordi dere ikke helt forstår hvordan eller hvorfor.
 • Søkeordsanalyse
  • Vi legger ved en søkeordsanalyse som vil være uvurderlig for din bedrift.
  • Vi vil trekke ut data om deres synlighet i Google og kombinere med søkeordsanalysen.
  • Situasjonsanalysen inkluderer en gap-analyse, som vil gjøre deg oppmerksom på hull og mangler i deres kunders kundereise og kjøpsprosesser.
  • Søkeordsanalysen vil gi dere innsikt i hva deres kunder ønsker av innhold. Google samler data om eksakt hva brukerne søker etter. Vi kan gi dere denne informasjonen. Ved å bruke dette kan dere målrette innholdet deres mot kjøpsklare kunder som nærmest ber om å få bruke pengene sine hos dere.

Du vil til slutt som kunde sitte igjen med et komplett dokument som skal kunne brukes av alle i bedriften. Dere skal ikke behøve oss for å kunne lære om hva, hvorfor og hvordan.

Vi er svært opptatt av kompetanseoverføring. Vi ser på det som vår oppgave at du som kunde skal kunne sitte igjen med nok kompetanse selv til å arbeide selvstendig og målrettet med SEO etter at vi har levert oppdraget vårt. Derfor vil vi ved hver levering invitere dere til et møte hvor vi går gjennom dokumentet sammen. Her vil dere ha mulighet til å stille spørsmål direkte og få oppklaring dersom noe er uklart, slik at dere kan sette i gang med arbeidet umiddelbart.

SEO-audit til gjenbruk

Har du flere nettsteder, og SEO-analysen kun tar for seg det ene? Ikke noe problem! Selv om eksemplene med gjøremål som blir trukket ut i dokumentet, vil de generelle anbefalingene gjelde deres andre nettsteder også.

Ved å følge rådene vi gir, vil du som kunde kunne implementere dette også på deres andre nettsteder.

Ettersom dere vil sitte igjen med et dokument fylt av gode tips og anbefalinger, vil dette dokumentet kunne være med dere i flere år fremover i tid. Dere kan finne frem igjen dokumentet etter ett års tid, og selv se hvordan dere ligger an.

Har dere fulgt rådene i nye implementeringer og publiseringer? Hvis ikke, gå gjennom rådene på nytt og rett feilene, helt på egenhånd.

Man må selvfølgelig ha i bakhodet at søkemotorene hele tiden endrer sin algoritme og offentlige anbefalinger fra f.eks. Google kan endre seg.

Vi fokuserer likevel på å bygge en solid grunnmur hvor din bedrift kan skalere slik at du vil, i det store og hele, kunne stå gjennom tidevannet som er algoritmeendringer. Fokuserer man på de riktige elementene skal endringer i algoritmene i stor grad ha liten til ingen betydning.

Gode, langvarige samarbeid starter ofte med et enkelt prosjekt

Flere av våre kunder har vi hatt på retaineravtaler i flere sammenhengende år. Ofte kom disse kundene til oss med en etterspørsel om et prosjektbasert samarbeid. Når vi da kunne vise til resultater avlet dette gjerne frem et godt utgangspunkt for en retaineravtale.

Når kundene får smake på det vi har å tilby, er ikke lenger spørsmålet om hvor billig vi kan levere, men hvor raskt resultatene kan komme dersom budsjettene dobles.

SEO-auditens hovedkapitler

Vi tilpasser oss og skreddersyr hver leveranse til den virksomheten vi jobber med, men for å gi en inntrykk av hva en slik leveranse består av så kan en typisk SEO-audit inneholde kapitler som:

Optimalisering av innhold

Ved å sette lys på ordbruken, og hvordan virksomheten bruker innhold kan vi sammen finne muligheter som gir et betydelig løft i ønsket trafikk, konvertering og salg.

Informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitekturen og nettstedsstrukturen er selve trafikknettet på nettsiden din. Er denne rotete, uoversiktelig, ikke-logisk vil den hindre søkemotorer som Google i å komme raskt frem, og forstå nettsiden din. På samme måte vil det ikke være optimalt for dine brukere. Dette kan ha direkte negative konsekvens til virksomhetens muligheter for å nå finansielle mål.

Robotkontroll

Kontroll på boter som besøker nettsteder kan være noe av det mest kritiske man gjør på et nettsted. Risikoen for feil kan være ekstrem stor, hvor selv en uvitende, kort kodesnutt kan slette hele nettstedet fra søkeresultatsidene. Derfor er det viktig å ha tunga beint i munn når man arbeider med tilganger til nettsider.

Tekniske utfordringer og muligheter

Den tekniske SEO-analysen vil inneholde konkrete tiltak som bør implementeres i nettløsningen. Vi vil gjennomføre grundige SEO-auditer ved hjelp av flere av våre verktøy, samt manuelle gjennomganger av våre tekniske SEO-eksperter. Dette er hands-on arbeid som krever erfaring og et øye for detaljer, og med riktig kompetanse løser vi ofte problemer på hundrevis av sider i nettløsningen med enkle tiltak som er raske å implementere for kunden.

Generelle retningslinjer

Søkemotorer som Google har offentlige retningslinjer man anbefales å følge dersom man ønsker gode resultater fra søkemotorene. Vi kjenner til disse ut og inn, og kan derfor gi dere råd basert på disse. Bryter dere noen retningslinjer, er det viktig at dere kjenner til risikoen ved dette. Mange bryter retningslinjer uten at de selv vet det, og ønsker derfor å få vite hvilke justeringer som trengs for å holde seg innenfor rammene.

Analyse, tracking og rapportering

Vi ser om dere tar i bruk anbefalte analyseverktøy og har effektiv rapportering. Disse kan fortelle noe om hvordan nettstedet deres yter, eller ikke yter. Automatisk rapportering sparer dere for tid, og feil og mangler kan raskt rettes opp i før det får noen videre konsekvenser.

Lokal SEO

Lokal SEO vokser. Google prøver å forstå språk og internsjon. Deretter vil den vurdere hvilke søk som egner seg best servert lokalt. Dette er ikke noe verken vi eller dere har noen kontroll over. Det vi kan kontrollere er måten vi arbeider i mot dette på. For eksempel: alle bedrifter har ikke, og burde ikke ha et mål om å målrette seg mot lokale søk, selv om det er en vanlig oppfatning at man må være synlig på alle typer søk.

Mobil SEO

I en stor andel bransjer og søk er mobiltelefonen den foretrukne og mest brukte enheten til søk. Såpass mye at Googlebot nå utgir seg for å være en mobil for å se hvordan nettsidene ser ut og fungerer når mobile brukere besøker nettstedet ditt. Det er derfor viktig at nettsteder tilpasser seg mobilbrukerne, såvel som desktopbrukerne. Selv om nettsidene ser bra ut på en mobil, kan det være elementer som gjør at Google ikke får det samme inntrykket og forståelsen. Vi vil teste og utelukke feil som kan gjøre at Google ikke ser og forstår nettsidene dine på en korrekt måte.

Søkeordsanalyse

Søkeordsanalysen har stor betydning for flere ledd i bedriftens satsning, både online og offline, betalt og organisk. Ved å gjøre en grundig analyse av søkeord relevant for bedriften, vil du ha et veldig kraftig verktøy i lang tid, som du selv på en enkel måte kan oppdatere i senere tid. En søkeordsanalyse kan, og bør være selve fundamentet på et nettsted.

Dersom du er en liten bedrift med begrenset tilgang på kompetanse og kapasitet

Er det kun store virksomheter med egne utviklerteam og innholdsprodusenter som har nytte av og kan få bruk for en slik analyse?

Nei. Som SEO-konsulenter vil ikke vi gå inn i systemene deres og gjøre endringer. Vi vil i noen tilfeller ha behov for tilgang, f.eks. en gjennomgang før en migrering.
Derfor er dere avhengig av å kunne ha noen til å gjøre endringene/mulighetene vi kommer med.

Bruker du et godt CMS som f.eks. WordPress finnes det mange tips og guider der ute for dere som ønsker å lære dere å implementere tiltak selv.

Vi vil kunne være behjelpelige med enten å guide dere til riktig læringsmateriell, eller sette dere i kontakt med en leverandør av slike tjenester vi mener passer til deres virksomhet, løsninger og budsjetter.

Er dere godt dekket med teknisk personell, men mangler innhold vil vi kunne hjelpe dere å inngå et samarbeid (prosjektbasert eller retainerbasert) med et innholdsbyrå vi vet har kjennskap til SEO.

Har jeg bruk for en SEO-audit om jeg ikke har et nettsted online ennå?

Så absolutt! En SEO-audit kan inneholde flere elementer. Noen har ikke direkte behov for en egen nettside, mens andre elementer er særdeles viktig i en utviklingsfase. Normalt løser vi dette med en kravspesifikasjon på vegne av våre kunder, som de kan bruke ovenfor sine interne ansatte og team, og eksterne leverandører og byrå.

Vi anbefaler alle som skal starte opp en nettside, enten det er for en tjenestetilbyder, nettbutikk, etc. å implementere en SEO-strategi allerede i planleggings- og utviklingsfasen. Dette kan spare dere for mye tapt tid, og vil sørge for at pengene kommer raskere inn på konto.

Bygger man nettstedstrukturen og informasjonsarkitekturen basert på SEO-audit vil du fra start kunne skape et solid fundament som gjør det mulig å skalere i flere år frem i tid. Dere vil ikke behøve å gå tilbake for å gjøre dyrebare endringer som kan føre til tap av opptjent verdi på tvers av nettstedet.

Det samme gjelder når dere skal skape innhold som skal på nettsidene deres. Ved å bruke en søkeordsanalyse kan dere fra start vise dere som en bedrift som snakker kundenes språk. Mange tenker at SEO er en langvarig prosess hvor resultatene trenger tid for å komme. Dette er i mange tilfeller helt riktig, men de riktige elementene er også kritiske i en sårbar oppstartsfase hvor man gjerne ønsker å kunne se resultater raskt.

MEDIEOMTALE

Anerkjent SEO-ekspertise


Våre dyktige ansatte har over flere år oppnådd gode resultater og internasjonal anerkjennelse.

Forbes-omtale.

Omtalt og presentert som en av verdens 25 fremste SEO-spesialister.

Trond Lyngbø: SEO Columnist At Search Engine Land

Search Engine Land: Topplistet SEO-spaltist fem år på rad (50+ publiserte spalter.)

Google IT: Bok om søkemotoroptimalisering med Trond Lyngbø fra Search Planet AS i Oslo, Norge.Google It: Medforfatter av internasjonal bok om SEO utgitt av Springer.

Medieomtale

Pluss mye, mye mer som du kan lese om.

Les mer
Trond Lyngbø, Senior SEO-konsulent.

Trenger du hjelp med en SEO-audit?

Det er alltid spennende med nye utfordringer, og våre SEO-konsulenter gleder seg til å høre fra deg.

Ta kontakt